32.MLADIFEST MEDZINÁRODNÝ MODLITBOVÝ FESTIVAL MLADÝCH Medžugorie, 1. 8. – 6. 8. 2021

32.MLADIFEST

MEDZINÁRODNÝ MODLITBOVÝ FESTIVAL MLADÝCH

Medžugorie, 1. 8. – 6. 8. 2021

„Čo dobré mám robiť?“

Mt 19, 16

 

NEDEĽA 1. 8. 2021

18.00   Modlitba sv. ruženca

19.00   SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE MLADIFESTU

Sv. omša

21.00 – 22.00   Adorácia

PONDELOK 2. 8. 2021

06.00 – 06.40   Modlitba ruženca na Podbrde pri soche Panny Márie

10.00   Modlitba

Katechéza

Svedectvá

12.00   Anjel Pána

Prestávka

17.00   Svedectvá

18.00   Sv. ruženec

19.00   Sv. omša

20.30 – 21.30   Meditácia so sviečkami a modlitba pred krížom

UTOROK 3. 8. 2021

10.00   Modlitba

Katechéza

Svedectvá

12.00   Anjel Pána

Prestávka

17.00   Svedectvá

18.00   Sv. ruženec

19.00   Sv. omša

20.30 – 21.30   Procesia so sochou Panny Márie a adorácia

STREDA 4. 8. 2021

10.00   Modlitba

Katechéza

Svedectvá

12.00   Anjel Pána

Prestávka

17.00   Svedectvá

18.00   Sv. ruženec

19.00   Sv. omša

21.15   Predstavenie komunity Cenacolo

ŠTVRTOK 5. 8. 2021

10.00   Modlitba

Katechéza

Svedectvá

12.00   Anjel Pána

Prestávka

17.00   Svedectvá

18.00   Sv. ruženec

19.00   Sv. omša

20.30 – 21.30   Adorácia

21.30 – 22.30  POSOLSTVO

Rozlúčka a piesne

PIATOK 6. 8. 2021

Individuálny výstup na Križevac

05.00   Sv. Omša na Križevci


DôLEŽITÉ:

  • Priniesť si so sebou malé rádio s FM frekvenciou, slúchadlá, Bibliu, slnečník.
  • Skupiny, ktoré sa chcú zúčasniť Festivalu mladých, nech si neorganizujú iný program.
  • Počas Festivalu mladých (okrem nedele) dopoludnia nebudú pre pútnikov sv. omše. Všetci pútnici prichádzajú na večernú sv. omšu spolu s mladými.
  • Počas celého Festivalu mladých je zabezpečený simultánny preklad: chorvátsky, anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, portugalsky, poľsky, slovensky SK, slovinsky SLO, maďarsky, rumunsky, rusky, česky, kórejsky, čínsky (mandarínčina), čínsky (kantónčina).  

Predchádzajúce

31.07.2021

Ďalej

Páter Marinko Šakota o Mladifeste: sv. omše budú celebrovať kardinál Sarah, arcibiskupi Wojda a Pezzuto, biskup Gallese …