Páter Marinko Šakota o Mladifeste: sv. omše budú celebrovať kardinál Sarah, arcibiskupi Wojda a Pezzuto, biskup Gallese …

Tohtoročný 32. Festival mladých v Medžugorí sa uskutoční od 1. do 6. augusta 2021 pod heslom „Čo dobré mám robiť?“ (Mt 19, 16).

            Program tohtoročného Mladifestu, na rozdiel od toho minuloročného, pozostáva z dopoludňajšieho aj popoludňajšieho programu (modlitba, piesne, medzinárodný orchester a zbor, katechézy, svedectvá) a večerného modlitbového programu (ruženec, sv. omša, adorácia, modlitba so sviečkami, modlitba pred krížom, hraný film komunity Cenacolo…)

 Aj tento rok očakávame veľký počet cirkevných hodnostárov, čo nám potvrdil aj medžugorský farár páter Marinko Šakota.    

            Počas Mladifestu sv. omše budú celebrovať: kardinál Robert Sarah, apoštolský nuncius v BiH Mons. Luigi Pezzuto, Mons. Tadeusz Wojda, Mons. Guido Gallese a páter Miljenko Šteko, provinciál Hercegovinsko-františkánskej provincie.

            Príchod kardinála Saraha, arcibiskupov a biskupov na Mladifest je veľkou udalosťou a veľkou radosťou pre nás všetkých. Mladí sú šťastní, keď vidia, že pastieri sú s nimi, a pastieri sú šťastní, keď vidia toľko mladých, ktorí sa modlia a oslavujú Pána“, povedal nám páter Marinko Šakota, ktorí nevie odhadnúť, aká bude účasť na tohtoročnom Mladifeste a dodáva: „koľkokoľvek ich príde, všetci sú vítaní“.

            Páter Marinko Šakota ešte raz mladým priblížil, čo je na Mladifeste najdôležitejšie. „Mladifest v Medžugorí je naozaj výnimočný, nádherný zážitok viery a modlitby. Všetko, čo sa počas tohto modlitbového stretnutia odohráva – od predstavovania krajín, modlitby ruženca na Podbrde, ranných modlitieb, katechéz, svedectiev, zboru a orchestra, dobrovoľníkov, cez ružence, sv. omše, adorácie, modlitbu so sviečkami, až po procesiu so sochou Panny Márie, predstavenie komunity Cenacolo, posolstvo a rozlúčku, a ukončenie sv. omšou na Križevci – všetko sú to udalosti, ktoré povznášajú a rozmaznávajú dušu, sýtia ju zdravým duchovným pokrmom, napĺňajú ju výnimočným pokojom a radosťou. Povzbudzujú žiť vieru a modlitbu, kráčať s Pannou Máriou i Ježišom vo svojej každodennosti.

            Naozaj je to neuveriteľné, že počas Mladifestu sa v toľkých mladých prebúdza život, klíči láska, dobrota a radosť. Ako tajomný pokoj vchádza do ich sŕdc. Je to neopísateľný pocit, keď sa pozriete do tvárí mladých a vidíte, že sa cítia byť milovaní a prijatí a ako aj oni milujú Boha, Ježiša, Máriu, modlitbu, sv. omšu, spoveď, adoráciu. Ťažko je slovami vyjadriť pozitívne napätie, ktoré je cítiť vo vzduchu, to očakávanie, počúvanie, ktoré vládne v modlitbovom priestore na vonkajšom oltári. A najkrajšie je vidieť ako mladí milujú Cirkev! Ako milujú kňazov a ako sa aj kňazi cítia byť milovaní a prijatí!“, pokračuje páter Marinko vysvetľujúc, že „Mladifest je stretnutie v jednoduchosti a otvoreného srdca“.

            „Toľko radosti, milosti, lásky a pokoja! Neopísateľné šťastie! Mladí z celého sveta a nikto cudzinec! Všetci neznámi, ale zároveň blízki! Nikto nie je v centre pozornosti, ale každý má pocit, že je prijatý a milovaný! Horúčava, ale nikomu to neprekáža! Katechézy, svedectvá, kázne, ale nikoho to nenudí! Dlhý program, ale nikomu nie je dlho, každý by ešte ostal spievať, tancovať a radovať sa!“, ukončil páter Marinko Šakota. Prvé augustové dni horúčav si mnohí rezervujú na Mladifest v Medžugorí. Vidíme sa!

 

Zdroj: radio-medjugorje.com  

 

Predchádzajúce

32.MLADIFEST MEDZINÁRODNÝ MODLITBOVÝ FESTIVAL MLADÝCH Medžugorie, 1. 8. – 6. 8. 2021

Ďalej

1.08.2021