33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 16. deň

Link na video:    https://youtu.be/M30ZpHqepdk    

16. DEŇ – JEŽIŠ VSTAL Z MŔTVYCH

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Lk 24, 2-7

Ženy našli kameň od hrobu odvalený, vošli dnu, ale telo Pána Ježiša nenašli. 

Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja mužovia v žiarivom odeve. Zmocnil sa ich strach i sklonili tvár k zemi. Ale oni sa im prihovorili: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu. Vstal z mŕtvych. Spomeňte si, ako vám povedal, keď bol ešte v Galilei: „Syna človeka musia vydať do rúk hriešnych ľudí a ukrižovať, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ 

ZAMYSLENIE

V tvojom Vzkriesení Ježišu vidíme zmysel všetkých našich sĺz, modlitieb a krížov. Všetko bolo zničené na kríži a zostalo pochované v hrobe, ale ty si vstal a žiješ s oslávenými ranami. Daj nám milosť, Ježišu, aby sme žili náš každodenný život osvietený tvojou Veľkou nocou.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2018

„Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste s Ježišom žili váš nový život. Nech vám Zmŕtvychvstalý dá silu, aby ste v pokušeniach života boli vždy silní a v modlitbe verní a vytrvalí. Pretože Ježiš vás spasil svojimi ranami a zmŕtvychvstaním dal nový život. Milé deti, modlite sa a nestrácajte nádej. Vo vašich srdciach nech prebýva radosť a pokoj. A dosvedčujte radosť, že ste moji. Som s vami a všetkých vás milujem svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „ 

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes sa spolu s Máriou pomodli za šíriteľov kultúry života.

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 15. deň

Ďalej

22. medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry