33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 15. deň

Link na video:

https://youtu.be/AR_v8j8ut78

15. DEŇ – JEŽIŠ JE UKRIŽOVANÝ

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Jn 19, 28-30

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ 

Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

ZAMYSLENIE

Ježišu, keď si visel na kríži mal si silu modliť sa: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Prosíme ťa Ježišu o milosť odpustenia a zmierenia, aby sme mohli zakúsiť slobodu od zla.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 2. jún 2013

„Drahé deti, v týchto nepokojných časoch vás nanovo pozývam ísť za mojím Synom, nasledovať ho. Viem o bolestiach, utrpení a ťažkostiach, ale v mojom Synovi si oddýchnete, v ňom nájdete pokoj a spásu. Deti moje, nezabudnite, že vás môj Syn svojím krížom vykúpil a umožnil vám byť opäť Božími deťmi, nanovo môcť volať nebeského Otca: „Otče!“ Aby ste boli hodní Otca, milujte a odpúšťajte, lebo váš Otec je láska a odpúšťanie. Modlite sa a postite sa, pretože to je cesta k vášmu očisteniu, to je cesta k spoznávaniu a poznaniu nebeského Otca. Keď spoznáte Otca, pochopíte, že potrebujete len jeho. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Mária spolu s tebou chceme dnes zotrvať na chvíľu v poklone Ježišovi na kríži.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Predchádzajúce

ONLINE prenos 34. medzinárodného festivalu mladých v Medžugorí od 26. do 30. júla 2023

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 16. deň