33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 14. deň

Link na video:

https://youtu.be/YBBLYVyjick 

  1. DEŇ – JEŽIŠ NESIE KRÍŽ

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Jn 19, 17-19

 Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali a s ním iných dvoch z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“

ZAMYSLENIE

Ježišu ty si povedal: Kto chce ísť za mnou, nech každý deň vezme svoj kríž a nasleduje ma. Pomôž nám, Ježišu, prijať s láskou kríže, ktoré nemôžeme a nevieme zmeniť. Daj nám milosť niesť ich spolu s tebou.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2013

„Drahé deti! V tomto milostivom čase vás pozývam, aby ste zobrali do rúk kríž môjho milovaného Syna Ježiša a rozmýšľali o jeho utrpení a smrti. Nech sú vaše utrpenia zjednotené v jeho utrpení a láska zvíťazí. Pretože on, ktorý je láska dal seba samého z lásky, aby spasil každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, kým láska a pokoj nezavládnu vo vašich srdciach. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Mária priprav nás na chvíle, keď bude potrebné objať svoj kríž a prijať ho.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti

Ďalej

ONLINE prenos 34. medzinárodného festivalu mladých v Medžugorí od 26. do 30. júla 2023