33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 13. deň

Link na video:

https://youtu.be/VJ_OVUbhhLQ 

  1. DEŇ – JEŽIŠ JE TŔNÍM KORUNOVANÝ

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

Jn 19, 2-5

 Vojaci uplietli z tŕnia korunu, položili mu ju na hlavu a odeli ho do purpurového plášťa. Prichádzali k nemu a hovorili: „Buď pozdravený, židovský kráľ!“ A bili ho po tvári. Pilát znova vyšiel a povedal im: „Pozrite, privádzam vám ho von, aby ste vedeli, že na ňom nijakú vinu nenachádzam.“ Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát im povedal: „Hľa, človek!“

ZAMYSLENIE

Ježišu, ty si sa nechal človekom opovrhovať a zavrhnúť. Napriek tomu, ty si nikdy človeka neodvrhol, ale si mu vždy nablízku v jeho biede. Hoci ťa obklopuje pohŕdanie a nenávisť, tvoje srdce zostáva čisté. Pomôž nám, aby sme nikdy nikým neopovrhovali ani nepohŕdali.

POSOLSTVO

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2021

„Drahé deti! S radosťou vás všetkých pozývam, deti moje, ktorí ste prijali moje pozvanie, buďte radosťou a pokojom. Vydávajte svedectvo svojím životom o nebi, ktoré vám prinášam. Deti moje, je čas, aby ste boli odrazom mojej lásky pre všetkých tých, ktorí nemilujú a ktorých sŕdc sa zmocnila nenávisť. Nezabúdajte: ja som s vami a prihováram sa za vás všetkých u môjho Syna Ježiša, aby vám dal svoj pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,

Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.

V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.

Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.

Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Mária uč nás dnes neposudzovať konanie iných.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen.

Predchádzajúce

Pozývam vás k modlitbe srdcom (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Novéna k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie – 7.deň