33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 28. deň

Link na video:    https://youtu.be/9OiWqd9gnco

28. DEŇ – MÁRIINA POSLUŠNOSŤ

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

3 x Príď Duchu svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Tvojej milovanej Nevesty.

 

                                Evanjelista Matúš píše:      Mt 2, 13 – 15

Po odchode troch mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku a uteč do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zahubil.“  A tak Jozef vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Zostal tam až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo to, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“ 

ZAMYSLENIE

Mária je poslušná, hoci všetkému nerozumie. Je poslušná pod krížom, poslušne prijíma novú úlohu a tou je: byť matkou, matkou Cirkvi.

Na rozdiel od neposlušnej Evy, ktorá rodí smrť, Mária rodí život. Takto Mária ukazuje všetkým ženám, a teda aj všetkým veriacim, čo koná jej pravá poslušnosť – prináša Boha, je plodná, šíri okolo seba dobro a koná dobro. Mária nás oduševňuje svojou dokonalou poslušnosťou vôli nebeského Otca.
Poslúchnuť teba, Mária, znamená, urobiť všetko, čo nám povie Ježiš.

POSOLSTVO

„Drahé deti! Chcem vás deň čo deň zaodievať svätosťou, dobrotou, poslušnosťou a Božou láskou, aby ste boli zo dňa na deň krajší a pripravenejší pre svojho Pána. Drahé deti! Počúvajte a prežívajte moje posolstvá! Chcem vás viesť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (24.október 1985).

Modlitba zasvätenia SEDEMBOLESTNEJ

Matka Sedembolestná,
Volíme si ťa dnes za svoju matku a kráľovnú, všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu.
V úplnej poddanosti a láske sa skrze tvoje Nepoškvrnené srdce sedembolestná matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť, náš národ, naše Slovensko na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť.
Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského syna. On svojim zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo večnosti.
Blahoslavená Panna Mária, matka bolestná, ty matka milosti, ty nádej sveta, ty patrónka naša, vypočuj nás, svoje deti, ktoré volajú k tebe. Amen.

VÝZVA

Dnes prosme Máriu aby nám pomohla byť poslušným urobiť všetko čo nám povie Ježiš v dnešnom Evanjeliu.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

AMEN

Predchádzajúce

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 27. deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 29. deň