Zjavenie Panny Márie vizionárke Mariji Lunetti 18.6.2024 o 23.30 na Podbrde

„Dnes večer počas zjavenia nám Panna Mária poďakovala a prosila, aby sme sa ešte vo väčšom počte prišli modliť. Celý čas sa modlila za pokoj v našich srdciach, rodinách a v celom svete. Všetkých nás požehnala. Modlila sa vo svojom materinskom jazyku. Dnes sa tretí deň Panna Mária modlila v aramejčine. To sa doteraz ešte nikdy nestalo. Panna Mária nás požehnala a odišla do neba.“

Predchádzajúce

Novéna k 43.výročiu zjavení Panny Márie v Medžugorí – 5.deň

Ďalej

33 DNÍ MODLITBY ZA SLOVENSKO – 29. deň