33. ROČNÍK MLADIFESTU V MEDŽUGORÍ OD 1. DO 6. AUGUSTA

33. Mladifest – Medzinárodný modlitbový festival mládeže sa opäť tento rok uskutoční v Medžugorí od 1. augusta do 6. augusta. Mottom tohtoročného Mladifestu je „Učte sa odo mňa a nájdete pokoj” (Mt 11,28-30).

Predstavené je aj logo Festivalu mladých, ktoré okrem už známeho srdca a kríža zobrazuje aj holubicu pokoja s olivovou ratolesťou.

Slávnostné otvorenie tohtoročného Mladifestu bude v pondelok 1. augusta večerným modlitbovým programom na vonkajšom oltári kostola sv. Jakuba.

Na druhý deň ráno o šiestej hodine na Podbrde pri soche Panny Márie sa budú modliť radostné tajomstvá ruženca. V ostatných dňoch sa program začína modlitbou, katechézami a svedectvami o 9.00. Prvá časť trvá do poludnia a potom pokračuje svedectvami o 17.00 a večerným modlitbovým programom.

Aj tento rok očakávame tisíce mladých ľudí z celého sveta. Podrobnejší program a pokyny pre tých, ktorí plánujú prísť do Medžugoria, si môžete pozrieť TU

„Drahí mladí! Mladifest je týždňom zbožnej modlitby a stretnutia s Ježišom Kristom, najmä v jeho živom Slove, pri slávení Eucharistie, eucharistickej adorácii a sviatosti zmierenia. Táto udalosť – zo skúsenosti mnohých – má silu nasmerovať nás k Pánovi,“ napísal pápež František minulý rok na úvod svojho posolstva účastníkom Mladifestu, ktoré uzavrel tým, že všetkých zveril „príhovoru Preblahoslavenej Panny Márie, našej nebeskej Matky, vzývajúc svetlo a silu Ducha Svätého. Nech vás denne sprevádza pohľad Boha, ktorý vás miluje, aby ste pri stretnutí s druhými boli svedkami nového života, ktorý ste dostali ako dar. Modlím sa za vás, žehnám vás a prosím vás modlite sa aj za mňa.“

Ako to bolo minulého roku, ani slnko, ani  hercegovinské teplo, ani búrka… nemohli zabrániť mladým ľuďom, aby oslavovali Pána. Pripomeňme si to na našom kanáli YouTube.

Zdroj: https://radio-medjugorje.com/vijesti/medjugorje/33-mladifest-u-medugorju-odrzava-se-od-1-do-6-kolovoza/

Predchádzajúce

MODLITBA RUŽENCA ZA POKOJ A ZA TÝCH, KTORÍ EŠTE NESPOZNALI BOŽIU LÁSKU

Ďalej

Kde nie je láska, tam nie je život