4. katechéza – Pokoj: Žiť Medžugorie, páter Bože Milić, 19.06.2020

Predchádzajúce

5. deň novény pred 39. vyročím zjavení

Ďalej

Homília, Medžugorie, 19.6.2020