5. katechéza – Obrátenie: Žiť Medžugorie, páter Stanko Čosić, 20.06.2020

Predchádzajúce

6. deň novény pred 39. vyročím zjavení

Ďalej

Homília, páter Ljubo Kurtovič, Medžugorie, 20.06.2020