VYKONAJ SI S NAMI 5 PRVÝCH SOBÔT V MESIACI

Udalosti, ktorých sme svedkami v tejto dobe sa nás hlboko dotýkajú. 25. marca Svätý Otec František zasvätil Rusko, Ukrajinu a celý svet Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Pripomeňme si, že 13. júla 1917 ukázala Panna Mária počas zjavenia deťom z Fatimy peklo:

„Videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbohých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier…“

„… prídem požiadať o zasvätenie Ruska môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a o zmierne sväté prijímania počas prvých sobôt v mesiaci.…“

Obnovme v našich srdciach túžbu pomáhať Panne Márie, spolupracovať v tom veľkom pláne spásy, ktorý má v tejto dobe.

Prvá sobota v mesiaci je vždy pre Máriine deti výnimočná.

https://svetlomariino.sk/modlitbove-stretnutie-v-prvu-sobotu

Pridajte sa k nám i v túto sobotu 2. apríla 2022.

Chceme odpovedať na Máriino pozvanie: „Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, keď sa začal uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce zmiesť moje plány pokoja a radosti a aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte pevnejšie modlili a postili. Pozývam vás k deväťdňovému zriekaniu, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie. Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa v plnosti uskutočnilo všetko, čo som začala. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie“ (25. august 1991).

Predchádzajúce

31.03.2022

Ďalej

1.04.2022