6. katechéza – Pôst: Žiť Medžugorie, páter Robert Kavel, 21.6.2020

Predchádzajúce

7. deň novény pred 39. vyročím zjavení

Ďalej

Homília, páter Marinko Šakota, 21.06.2020