7. katechéza – Prečo sa zjavuje Mária?: Žiť Medžugorie, páter Tomislav Pervan, 22.06.2020

Predchádzajúce

Homília, páter Marinko Šakota, 21.06.2020

Ďalej

8. deň novény pred 39. vyročím zjavení