Adorácia, Medžugorie, 18.04.2020

Záznam adorácie z 18.04.2020, kostol sv. Jakuba, Medžugorie

Predchádzajúce

Homília, páter Marinko Šakota, Medžugorie, 18.04.2020

Ďalej

Sväté písmo – päť kameňov z Medžugoria