Sväté písmo – päť kameňov z Medžugoria

Predchádzajúce

Adorácia, Medžugorie, 18.04.2020

Ďalej

Homília, páter Slavko Soldo, 19.04.2020