Ako som prekonávala prekážky pri 33-dňových duchovných cvičeniach

V prvom rade veľká vďaka za prípravu k zasväteniu, za všetky krásne pripravené texty, modlitby, meditácie a napokon i krásne svedectvo účastníčky Anny. Duchovné cvičenia boli pre mňa každodennou radosťou, aj keď som sa  niekedy modlila na konci dňa s vypätím síl. Som mamou 4 detí. Svätá Panna mi dávala silu a povzbudenia. Veľmi som sa tešila na každý deň. A uvedomila som si, že to neboli len modlitby a jej slová, ale tá veľmi potrebná chvíľa bola spočinutím v jej predrahom Srdci, Srdci láskavej Božej Matky.

V záverečný deň zasvätenia mi satan viditeľne kládol pod nohy všetky možné prekážky. Najskôr ma uisťoval: „Počkaj, to má čas, to počká, máš iné dôležité veci na práci,… Ja som si prozreteľne prečítala v piatok večer spôsoby zasvätenia. Keďže som to odkladala na večer na priamy prenos z Podbrda a výlet s rodinou sa nám kvôli neplánovaným zmenám predĺžil, nestihla som prísť načas domov. Po ceste sa na bicykli zranila dcéra a keď sme uložili deti večer spať zistila som, že na vašej stránke už nie sú pokyny k spôsobom zasvätenia sa. Rozplakala som sa. Môj muž mi opakoval: všetci ťa veľmi ľúbime. A tak som začala vzývať meno Pána, našej najsvätejšej Panny Márie a prosiť o pomoc. Ona videla moju túžbu a nenechala ma tak.

Prepísala som si podľa pokynov modlitbu zasvätenia z predošlých dní prípravy, pripravila miesto tak ako som si pamätala aj s ružami z mojej záhradky, obliekla šaty a stíšila sa k modlitbe. V srdci som mala obrovský pokoj a veľkú túžbu tak urobiť. Pán mi vnukol hľadať záznam prenosu. Najskôr na stránke, ale nenašla som, a potom na facebooku. Veľmi ďakujem, že tam ten záznam bol. Prežiť modlitbu svätého ruženca priamo z miesta zjavení bol pre mňa veľký duchovný zážitok. Uistila som sa o tom, že ak všetko vložíme do Božích a Máriiných rúk, stane sa to najlepšie pre nás. Dôverujem Panne Márii a jej nesmiernej starostlivosti a láske. A o tom ma presviedča život s ňou. Svätý ruženec (aj keď niekedy nad hrncami v kuchyni), a korunka Božieho milosrdenstva sú mojimi každodennými spoločníkmi.

Veľmi ďakujem za túto možnosť. Nech vás a vašu prácu Pán požehnáva, aby ste nám aj  naďalej mohli sprostredkúvať tak potrebné povzbudenia od Panny Márie.

Zuzana, Slovensko

Predchádzajúce

Svedectvo z 33-dňovej prípravy k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie

Ďalej

Novéna k 39. Výročiu zjavení Panny Márie v Medžugorí