Svedectvo z 33-dňovej prípravy k zasväteniu sa Ježišovi prostredníctvom Panny Márie

Veľmi sa vám chcem poďakovať za vytvorenie vzácneho 33-dňového sprevádzania. Modlitby a meditácie boli pre mňa posilou, boli tak hlboké v obsahu, že ma ľahko vťahovali do Božej prítomnosti. Tešila som sa z každej modlitby a tiež posolstva, ktoré ma oslovovalo.

Napokon som prežila v domácich podmienkach slávnostné ukončenie zasvätenia (pripájam obrázok miesta modlitby v mojej izbe J). Mohla som vďaka tejto vašej ponuke a príprave, ktorú ste pre nás urobili, prežívať celý mesiac celkom špeciálny čas, v ktorom som mohla zakúsiť jemné vedenie našej Matky v jednoduchosti, v skrytosti a jej nežnosti. Pri uvažovaní bolo pre mňa výzvou reflektovať v pravde pred sebou výzvy meditácie a zvlášť posolstiev. Pomohlo mi, že všetko bolo tak pekne vopred jasne pripravené.

Vzývanie Ducha Svätého malo vždy nádherné texty, ktoré rezonovali a prebúdzali mi srdce k Bohu. Ďakujem…

Nech Vás Pán bohato odmení a dá vám z pokladov jeho Srdca. Verím, že toto rozhodnutie a zasvätenie, ktoré som si obnovila vďaka vám a vďaka Božej milosti, bude pokračovať ďalej v mojich dňoch a privedie ma bližšie k Srdcu Ženícha, ktorý ma/nás predchádza a aj sprevádza prvenstvom svojej Lásky. Chcela by som to ešte niekedy zažiť zas…možno o rok…bolo by fajn znovu s vami.

Tak len som vám chcela nejako poďakovať za vašu námahu a obetu v tejto záležitosti…prinieslo mi to (a určite nielen mne) naozaj také spočinutie, radosť z toho, že môžem patriť viac Kristovi skrze Máriu, že ona sa ma ujíma takej aká som dnes. A bude ma, verím, viesť, aby moja láska vzrástla. Nech teda Kráľovná pokoja ďalej vedie aj vás a chráni vás vo svojom čistom Srdci.

S vďakou

Anna, Slovensko

Predchádzajúce

Svedectvo otca Jacka Mardešiča. Mladifest, Medžugorie 05.08.2019

Ďalej

Ako som prekonávala prekážky pri 33-dňových duchovných cvičeniach