Bez pokoja nemáte budúcnosť (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2021
„Drahé deti! Dnes vám prinášam svojho Syna Ježiša, aby vám daroval svoj pokoj. Deti moje, bez pokoja nemáte budúcnosť ani požehnanie, preto sa vráťte k modlitbe, pretože plodom modlitby sú radosť a viera, bez ktorej nemôžete žiť. Dnešné požehnanie, ktoré vám dávame, prinášajte do svojich rodín a obohaťte všetkých tých, s ktorými sa stretnete, aby pocítili milosť, ktorú prijímate. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Bez pokoja nemáte budúcnosť

Pokoj je osoba – Ježiš. Bolo to na Vianoce v roku 2012, keď podľa svedectva vizionárky Marije Lunettiovej prvýkrát počas zjavenia z náručia Panny Márie prehovoril dieťa Ježiš. Povedal: „Ja som váš pokoj, žite moje prikázania“.

Ježišov pokoj nie je z tohto sveta. Hovorí nám, že ho môžeme získať dodržiavaním prikázaní.  On položil život za to najväčšie prikázanie, ktoré nám dal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily a svojho blížneho ako seba samého! Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ (Mk 12, 30-31)

Ježiš a jeho priatelia svätí zomierajú z lásky za toto prikázanie. Toto je Ježišova cesta pokoja.

Všetci túžime po pokoji a hľadáme ho. V podstate všetko, čo človek robí, robí  preto, aby sa mal dobre, aby bol spokojný. Pokoj, ktorý ponúka tento svet je na krátko, rýchlo vyprchá. Mocní tohto sveta chcú, aby druhí zomierali za nich, aby im bolo dobre a mali pokoj. Ježiš nám ukazuje iný spôsob, ľudsky to vyzerá, že prehráva, ale nakoniec je to vždy On, ktorý je jediný víťaz. Láska má posledné slovo.

Nepokoj vzniká vtedy, keď nie sme schopní zomierať za druhých, prijať ich takí akí sú, situáciu taká aká je. Z malých nepokojov, konfliktov vznikajú veľké a môžu prerásť až do vojny. Mária nám dáva jednoduchú radu – vráťte sa k modlitbe.

Ježiš bol neustále v modlitbe s Otcom, keď bolo ťažko modlil sa viac. S kým si, taký si – hovorí sa a tiež, že každý sa modlí tak ako žije, pretože každý žije tak, ako sa modlí.

„Plodom modlitby je viera, plodom viery je láska, plodom lásky je služba a plodom služby je pokoj.“ povedala Matka Tereza.

Z jej života je známa jedna udalosť. Spolusestry mali stále viac práce v starostlivosti o chudobných na uliciach Kalkaty. Vyžadovalo si to stále viac času, až to zasahovalo do denného programu, ktorý mali sestry v kláštore. Rozmýšľali, ako program upraviť, aby im zostalo viac času pre chudobných. Chceli skrátiť každodennú adoráciu. No Matka Tereza miesto toho, aby skrátila čas modlitby, predĺžila ho o hodinu. Opäť sa vrátil pokoj, a zostalo dosť času na všetko. Matka Tereza vedela, že keď sa zvyšujú nároky na službu, je nevyhnutné modliť sa viac. Ovocím viery, je konkrétna láska, ktorá prináša pokoj.

Kráľovná pokoja nás volá: „Vráťte sa k modlitbe“, a to je odpoveď na riešenie nepokoja. Povedala: „Deti moje, niet pokoja tam, kde sa nemodlí a niet lásky tam, kde nie je viera;V modlitbe dostanete odpoveď na všetky naše prečo a každá bolesť, kríž, tma sa premení na svetlo; Moje materinské srdce túži po tom, aby vaše srdce bolo otvorené, aby mu mohlo povedať: „Ver!“; Deti moje, viera je to jediné, čo vám v životných skúškach dá silu. Ona vám obnoví dušu a otvorí cesty nádeje. Ja som s vami. Zhromažďujem vás okolo seba, pretože vám chcem pomôcť, aby ste vy mohli pomáhať svojim blížnym v odkrývaní viery, jedinej životnej radosti a šťastia.“

Modlitba:

Modlitba sv. Františka:Pane, urob ma tvorcom pokoja, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť, odpustenie, kde sa množia urážky, jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo zúfajú, svetlo tým, čo tápu v tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali, skôr chápať iných, než aby mňa chápali, skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame – nadobúdame, len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých, len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia, len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen.

 

Predchádzajúce

Odpusť mi moje viny (páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Veľká Božia milosť (svedectvo)