Odpusť mi moje viny (páter Slavko Barbarič, OFM)

Odpusť mi moje viny 

(v prípade dlhotrvajúcich a ťažkých hádok)

Odkiaľ sú medzi vami boje a odkiaľ rozbroje? Či nie odtiaľ – z vašich žiadostivostí, ktoré broja vo vašich údoch?Žiadostiví ste, a nemáte. Vraždíte a závidíte, a nemôžete nič dosiahnuť. Hádate sa a bojujete. Nič nemáte, lebo neprosíte.Prosíte, a nedostávate, lebo zle prosíte; chcete to využiť na svoje náruživosti.Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: „Takmer žiarlivo túži po nás Duch, ktorý v nás prebýva“?Dáva však väčšiu milosť; preto hovorí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť.“Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.Precíťte svoju úbohosť, žiaľte a plačte. Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.(Jak 4, 1-10)

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. (Lk 6, 36-37)

Vtedy k nemu pristúpil Peter a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ (Mt 18, 21-22)

Modlitba

Milosrdný a dobrý nebeský Otče! Tvoj Syn Ježiš Kristus ma učí, aby som odpustil každú urážku a žiadal o odpustenie za každú urážku proti tebe a iným. Učí ma, aby som zo srdca odpúšťal i svojim nepriateľom. Pretože ak neodpustím iným a nežiadam ich o odpustenie, potom mi ani ty nemôžeš odpustiť…

Otče, ďakujem ti, že jestvuje odpustenie a nový začiatok s tebou a s inými. Ďakujem ti, že nezatváraš dvere, kedykoľvek na ne klopeme a prosíme o milosrdenstvo. Buď pochválený a oslávený vo svojom milosrdenstve, ktoré si mi doteraz prejavoval a ktoré si vždy pripravený mi preukázať. Ježiš, nauč ma, aby som aj ja vedel odpúšťať, keď chcem, aby aj mne bolo odpustené! Posilni moju lásku, a potom nikdy nebudú spory a nepokoj voči tebe a iným!

Mária, ty ma neprestajne pozývaš na pokoj a zmierenie. Tým ma nabádaš, aby som začal odpúšťať a žiadal o odpustenie. Nauč ma robiť to, čo odo mňa žiada tvoj Syn a môj Spasiteľ!

Ježišu, teraz sa ti priznávam, že je mi ťažko odpúšťať. Preto žijem v hádkach a v nepochopení s inými aj s tebou. Priznávam sa, že keď som sa nezmieril, v mojom srdci vládla závisť, žiarlivosť, ohováranie, zlé slová a zlé skutky. Urážal som a aj mňa urážali. Moje srdce je zranené a ja som zraňoval srdcia iných, pretože som nebol schopný odpúšťať. Neodpúšťaním som vnášal neporiadok do svojho života, do svojej rodiny, do svojho spoločenstva. Priznávam sa, že som veľa trpel a veľa trpím vždy, keď sa s niekým nezmierim. Ty vieš, ako ťažko odpúšťam. Preto ťa prosím skôr, než dostanem od kňaza rozhrešenie, daj mi silu, aby som zo srdca odpustil osobám, s ktorými nie som zmierený, od ktorých ma delí múr hnevu, nenávisti, závisti, žiarlivosti a pýchy. Daj mi silu, aby som ich všetkých objal a radostne im podal ruku na zmierenie.

Odpusť mi, že doteraz som nebral zmierenie vážne. Ospravedlňoval som sa tým, že iní sú vinní, že oni majú prísť a snažiť sa o zmierenie, lebo oni urážali. Ľutujem, že toľkokrát vo mne rozhodovalo sebectvo a pýcha, a nie pokora a túžba po pokoji. Odpusť mi! Očisti moje srdce od všetkých hriešnych vzťahov a naviazaností na ľudí a veci. Urob ma slobodným a budem v pokoji a radosti oslavovať silu tvojho milosrdenstva a odpustenia.

Prosím ťa za všetkých, ktorých som urazil. Posilni ich, aby mi aj oni odpustili, aby sa tým zastavilo zlo nezmierenia a neodpustenia. Daj, aby sme skrze odpustenie boli tebe, Otče, celkom podobní.

Prosím za všetky rozvadené rodiny, v ktorých rodičia neodpúšťajú deťom, v ktorých sú deti nemilosrdné k rodičom. Nech manželia majú vždy silu odpúšťať si, a tak navzájom žiť v pokoji. Prosím za všetkých, čo sú teraz v nebezpečenstve, že sa rozhodnú pre rozvod, pretože sa nemôžu zmieriť.

Prosím za rozvedených, aby sa zmierili. Pomôž deťom rozvedených rodičov, aby nezotrvali v nenávisti a neschopnosti odpustiť, pretože rodičia sa znenávideli a v nenávisti a neschopnosti odpustiť si, ranili svoje deti!

Pozri na národy a spoločenstvá, ktoré nevedia nájsť cestu pokoja, lebo nepoznajú teba a nemajú silu odpúšťať. Nech po podanej ruke zmierenia nastane pokoj medzi všetkými ľuďmi!

Kráľovná pokoja, Matka dobroty, lásky a milosrdenstva! Svojou materinskou dobrotou sprostredkuj zmierenie tam, kde ho my, tvoje deti, nevieme a nemôžeme dosiahnuť. Matka Cirkvi, mocou odpustenia vypros pokoj celej Cirkvi, každému spoločenstvu v Cirkvi. Nech sa na tvoj príhovor zmieria všetky kresťanské cirkvi a všetky vierovyznania!

Dobrý Ježiš, ty si nám zjavil Otcovo milosrdenstvo a pozval nás, aby sme boli milosrdní a odpúšťali. Keď rozmýšľam o tvojom slove, prosím ťa za potrebné milosti pre všetkých. Nech nastane POKOJ, nech každý vie blížnemu odpustiť viny, ako to chceš ty, aby Otec skrze teba odpúšťal nám všetkým!

Ježišu, aj ja chcem ísť a robiť podobne. Zošli mi svojho Ducha. Osvieť ma a pomôž mi! Amen.

 

Predchádzajúce

Prinášajte požehnanie druhým (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

Bez pokoja nemáte budúcnosť (Terézia Gažiová)