BOH MA POSIELA, ABY SOM VÁS VIEDLA (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Som s vami a modlime sa spoločne. Deti moje, pomôžte mi modlitbou, aby satan nezvíťazil. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu zachvátila zem. Preto, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe, pôstu a zriekaniu, za všetkých tých, ktorí sú pošliapaní, chudobní a bez hlasu v tomto svete bez Boha. Deti moje, ak sa nevrátite k Bohu a jeho prikázaniam, nemáte budúcnosť. Preto ma poslal, aby som vás viedla. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

BOH MA POSIELA, ABY SOM VÁS VIEDLA

Mária nás potrebuje. Toľkokrát nám povedala: „Potrebujem vás, bez vás nemôžem uskutočniť svoje plány pokoja; pomôžte mi.“ Pôstom, modlitbou, zriekaním môžeme zastaviť i túto strašnú vojnu na Ukrajine. Mária je k nám poslaná z neba s nádejou. I dnes nám ukazuje východisko z tejto dramatickej situácie, v ktorej sa svet nachádza.

Ruženec a pôst sú dve silné zbrane, ktoré nám Kráľovná pokoja dáva do rúk od samého začiatku svojich zjavení v Medžugorí. Jej prvé slová boli: „Pôstom a modlitbou môžete zastaviť i vojny. Pôst a zriekanie sa nie je ľahké, ale ich plody sú obrovské.“

Jeden mladý muž, prišiel na púť do Medžugoria krátko potom, ako prežil hrôzy vojny. Zo svojou skupinou bol na stretnutí s jedným z vizionárov, ktorý svedčil o posolstvách Panny Márie. Spýtal sa ho sklamaný, ubolený: „Nerozumiem tomu ako mi môže pomôcť to, že budem jesť iba chlieb a piť iba vodu. Ako toto môže zastaviť vojnu?“ Vizionár mu odpovedal: „Pomôže to, lebo ti to hovorí Panna Mária“.

Poslúchnime Máriino pozvanie. Jej je prisľúbené víťazstvo a vedie nás k nemu. Zlo je hlučné a zdá sa, akoby malo prevahu. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu zasiahla zem. Láska je tichá. Nerobí hluk. Jej víťazstvo prichádza v skrytosti. Láska má posledné slovo. Nesmieme dovoliť, aby nenávisť nakazila naše srdcia. Prosme neustále za dar Božej lásky. Aj keď je to ťažké. Preto nás Mária pozýva rozjímať krížovú cestu, modliť sa pod krížom, aby sme mali pred očami Ježišov a jej príbeh lásky. Pokľaknime pod kríž a vedzme o tom, že vždy je s nami Mária.

„Ak sa nevrátite k Bohu a jeho prikázaniam, nemáte budúcnosť“, hovorí nám ďalej v posolstve. To znamená návrat k najväčšiemu prikázaniu. Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto položí život za svojich priateľov. „Drahé deti, nemajte zatvrdnuté, zatvorené a strachom naplnené srdcia. Dovoľte mojej materinskej láske osvietiť a naplniť ich láskou a nádejou, aby som ako matka utíšila vaše bolesti, pretože ich poznám. Sama som ich zakúsila. Bolesť pozdvihuje a je najväčšou modlitbou. Môj Syn miluje zvlášť tých, ktorí trpia bolesťou. Poslal ma, aby som vám ich utíšila a priniesla nádej. Dôverujte v neho. Viem, že vám je ťažko, pretože okolo seba vidíte čoraz viac tmy. Deti moje, treba ju rozbiť modlitbou a láskou.“ Povedala nám 2. apríla 2016.

Pôst a zriekanie je prijatie bolesti, ťažkosti, nepríjemnosti v zjednotení s Ježišom.

Mária nám opakuje Ježišove pozvanie – byť blízko všetkých tých, ktorí sú pošliapaní, chudobní a bez hlasu v tomto svete bez Boha. To sú Ježišove slová: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“

I Svätý Otec František nás pozýva do tohto pôstneho obdobia: „Uvádzajme do života výzvu konať dobro pre všetkých a nájdime si čas milovať tých najmenších a najbezbrannejších, opustených a opovrhovaných, i tých, ktorí sú diskriminovaní a odsúvaní“ (posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2022).

Uverme Máriinmu prisľúbeniu, že modlitbou a láskou sa vydá svet na lepšiu cestu a láska zavládne svetu.

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. Marec 2022

Ďalej

VRÁŤTE SA K BOHU A MODLITBE, PÔSTU A ZRIEKANIU (páter Ljubo Kurtovič, OFM)