VRÁŤTE SA K BOHU A MODLITBE, PÔSTU A ZRIEKANIU (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. februára 2022, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! Som s vami a modlime sa spoločne. Deti moje, pomôžte mi modlitbou, aby satan nezvíťazil. Jeho moc smrti, nenávisti a strachu zachvátila zem. Preto, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe, pôstu a zriekaniu, za všetkých tých, ktorí sú pošliapaní, chudobní a bez hlasu v tomto svete bez Boha. Deti moje, ak sa nevrátite k Bohu a jeho prikázaniam, nemáte budúcnosť. Preto ma poslal, aby som vás viedla. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

VRÁŤTE SA K BOHU A MODLITBE, PÔSTU A ZRIEKANIU

Preblahoslavená Panna Mária aj týmto posolstvom potvrdzuje, že kráča s nami týmto slzavým údolím. Na začiatku tohto pôstneho obdobia nás Cirkev už dvetisíc rokov pozýva, a Panna Mária to robí týmto posolstvom, k modlitbe, pôstu, skutkom lásky a zriekaniu.

Žiaľ, tento čas je poznačený aj hrôzou vojny na Ukrajine. Žiadna vojna nepriniesla nič dobré. Každá vojna zanechala za sebou mŕtvych, zranených a smútiacich. Vo vojne prehráva každý, aj ten, kto útočí, aj ten, kto sa bráni. Každá vojna začína v ľudskom srdci, vo vnútri človeka. Srdce je miesto, kde sa človek stretáva s Bohom alebo sa pred ním zatvára. Srdce je skryté pred pohľadmi, ale odhaľujú ho slová, vzhľad i plody. Človek má strašnú schopnosť – vie byť dvojtvárny. Ľudské srdce, ako nás učí Biblia, môže byť zatvrdnuté, skamenené, tvrdé. Srdce môže byť zranené, naplnené strachom a nenávisťou.

Pred Bohom sa nemôžeme a ani nemusíme schovávať ako to robíme pred ľuďmi. „Ja, Pán, skúmam myseľ a skúšam srdce: odplatím každému podľa jeho ciest, podľa ovocia jeho skutkov“ (Jer 17, 10).

Nikto ani len netušil, že v dnešnej dobe môže byť na Ukrajine vojna, zabíjanie, ničenie, kde najviac trpia nevinní ľudia. Každá vojna je dielom diabla. Len satan inšpiruje ľudí k zabíjaniu a ničeniu.

Panna Mária ako Matka trpí s nami i za nás. Aj jej život bol naplnený bolesťou, prenasledovaním a odmietaním. Ale Panna Mária vie, že Boh má napriek všetkému posledné slovo. Božie zbrane, ktoré nám dáva a ku ktorým nás pozýva sú modlitba, pôst a zriekanie. V politickom zmysle sa tieto Božie prostriedky zdajú byť slabé a bezmocné. Ale z Božieho pohľadu tieto prostriedky nakoniec prinesú víťazstvo. Potrebujeme Božiu milosť vytrvalosti a trpezlivosti. Len Boh sa môže dotknúť, premeniť a obrátiť naše ranené a zotročené srdcia.

Panna Mária nás upozorňuje pred silou satanovho pôsobenia a plodmi, ktoré zanecháva na zemi, a to sú smrť, nenávisť a strach. Ona je nová Eva, ktorá rozdrvila hlavu hada, nepriateľa človeka.

Svätý Otec nás tiež pozýva k vrúcnej modlitbe a pôstu za ukončenie vojny. Ako pravý pastier Kristových veriacich sa k nám obracia so slovami: „Ježiš nás naučil, že na diabolskú nezmyselnosť násilia sa odpovedá Božími zbraňami, modlitbou a pôstom. Nech Kráľovná pokoja ochráni svet pred bláznovstvom vojny.“

Utiekajme sa k nej, Nepoškvrnenej a plnej milosti, aby ochránila všetkých, ktorí sú priamo zasiahnutí vojnou na Ukrajine.

Modlitba:

Mária, Kráľovná pokoja, ty, ktorá si nám porodila Ježiša, Knieža pokoja, vypros nám pokoj, ktorý nám môže darovať len tvoj Syn a náš Spasiteľ. Zvlášť ťa prosíme, Matka, za všetkých, ktorí sú naplnení strachom o svoj život kvôli hrôzam vojny. Dotkni sa a osloboď ľudské srdcia, ktoré okolo seba rozsievajú vojnu, smrť a nenávisť. Modli sa s nami i za nás, Panna Mária, aby sme vytrvali v nádeji, veriac, že Boh všetko obráti na dobro tých, ktorí v neho veria a utiekajú sa k nemu. Nikdy nebolo počuť, že by si niekoho opustila, kto sa na teba s dôverou obrátil. Neopúšťaj nás Matka, ktorá si porodila Ježiša, Knieža pokoja, neopúšťaj nikoho, kto sa cíti byť opustení a zabudnutí. Nech najmä tí, ktorí sú ohrození vojnou a v strachu o seba a svojich blížnych, zakúsia pomoc a blízkosť tvojho príhovoru.

Prijmi naše pokorné modlitby, Kráľovná pokoja, a obetuj ich svojmu Synovi za pokoj, za pokoj tam, kde je vojna, za pokoj v utrápených ľudských srdciach.
Amen.

Predchádzajúce

BOH MA POSIELA, ABY SOM VÁS VIEDLA (Terézia Gažiová)

Ďalej

PRAKTICKÝ PRÍKLAD PRÍPRAVY NA SPOVEĎ (páter Slavko Barbarič, OFM)