PRAKTICKÝ PRÍKLAD PRÍPRAVY NA SPOVEĎ (páter Slavko Barbarič, OFM)

(Táto príprava na spoveď sa konala začiatkom mája 1986 s mládežou počas nočného bdenia. Môže poslúžiť ako konkrétny podnet prípravy na spoveď počas púte alebo duchovných cvičení.)

Praktické pokyny pre vedúceho

1. Skôr než sa začne vchádzať do kostola, zhasnúť svetlá (tma je znakom stavu duše s hriechom).

2. Pripraviť veľkonočnú sviecu a sviečku pre každého veriaceho i každého kňaza, spovedníka.

3. Dávať pozor na chvíle mlčania podľa vlastného pocitu.

Sprievodné slová

Bratia a sestry v Kristu, toľkokrát my ľudia začíname práve takto: Mali by sme zažíhať svetlo, ale my ho uhášame… Toľkokrát začíname práve takto: Namiesto toho, aby sme prinášali lásku, zhášame ju a prinášame nenávisť… Toľkokrát začíname práve takto: Namiesto toho, aby sme nádej prinášali, ubíjame ju a zostáva beznádej… Veľa ráz sme takto začali a tak aj pokračovali…

Avšak my sme tu, pretože chceme prejsť cez naše Červené more. Skúsili sme tmu a otroctvo, chceme zažať svetlo…

Neviem, čo je teraz vo vašich srdciach. Môžem to iba predpokladať. Prepáčte mi, že začínam práve s možnosťou tmy v srdciach…

Možno sa v tomto okamihu niekto cíti ako človek, ktorý sa vracia od lekára, kde sa dozvedel, že je chorý. V srdci má možno smútok, úzkosť, neistotu, prázdnotu… To však teraz nesmie byť dôležité. Ak pociťuješ vo svojom srdci a vo svojom tele iný zákon, v tejto chvíli nesmieš byť sklamaný… Odpoveď existuje! Ježiš je s nami. Prišiel a priniesol nám svetlo. A povedal: JA SOM SVETLO!

Ježiš, nechcem zostať v tme. Teraz chcem tvoje svetlo, tvoje svetlo pre môj život, pre moju dušu, pre moje srdce. Chcem tvoje svetlo pre moju rodinu, na stretnutia s mojím blížnym. Chcem tvoje svetlo pre svoju školu, svoje štúdium, svoju prácu… Ježiš, chcem svetlo a ty sa mi núkaš ako svetlo. Teraz ti otváram svoje srdce…

Ježiš, pred tebou sa úprimne spytujem: Aký je môj život…?

Pred tebou sa pýtam a v tvojom svetle chcem vidieť svoju životnú cestu… Daj, nech chápem svoj život podľa teba…

V tvojom svetle sa pýtam: Kde si ty, Ježiš, v mojom živote? Kde je zákon lásky k Bohu Otcovi, veď ty chceš, aby som ho miloval nadovšetko?… Kde je láska k blížnemu? Kde je moja láska k darom, ktoré si mi dal?…

Ježiš, pýtam sa pred tebou v tvojom svetle. Pomôž mi nájsť odpoveď…

Ty si chcel, aby som sa modlil, aby som dôveroval. Teraz sa pýtam, aká je moja modlitba?…

Ty si chcel, Ježiš, aby som sa sýtil novým pokrmom v eucharistickom stretnutí s tebou, aby som ťa prijímal v slove a v hostii. Ty si zostal kvôli mne! Pýtam sa, ako som sa podieľal na svätej omši. Koľkokrát som sa zúčastňoval bez srdca a stretnutie s tebou nebolo možné…

Ježiš, pred tebou sa pýtam, čo som robil so svojím jazykom, s darom reči? Či som ťa chválil, oslavoval a velebil, alebo som používal svoj jazyk na hanobenie tvojho mena, na nadávky, zlo, urážky…

Pred tebou sa pýtam, Ježiš, čo pre mňa znamená cigareta, alkohol, droga, prejedanie sa?…

Pred tebou sa pýtam, čo pre mňa znamená televízia, noviny, na čo márnim svoj drahocenný čas…

Pýtam sa pred tebou, čo pre mňa znamená, keď ma pozývaš mať v úcte svoju dušu a svoje telo, aj dušu a telo iných?…

Pred tebou sa pýtam, čo pre mňa znamená ľudský život pred narodením a po narodení…

Zvlášť dôležité je pre mňa uvedomiť si v tvojom svetle, Ježišu, čo pre mňa znamená tvoje pozvanie, aby som miloval všetkých ľudí…

Pred tebou sa pýtam, čo sa stalo s plánom, ktorý si ty mal so mnou, keď si mi udelil dary, aby som slúžil tebe a iným…

Pane, toto všetko sa pýtam a dúfam, že osvietený tvojím Duchom nájdem odpoveď…

Zotrvajme v mlčaní a hľadajme odpovede. Počúvajme svoje srdce. Úprimne. Nikto nás nevidí, len Boh. So zatvorenými očami v tichu určite budeš počuť jeho hlas a v jeho svetle uvidíš svetlo…

Praktické pokyny pre vedúceho
1. Pozvanie na zrieknutie sa hriechu.
2. Rozhodnutie sa pre svetlo.
3. Zapálenie veľkonočnej sviece.
4. Vedúci sa obracia na kňazov a dáva im sviece.

Sprievodné slová

V mene Ježiša Krista sa vás pýtam:

– Zriekate sa hriechu?

– Zriekate sa sebeckosti a nenávisti?

– Zriekate sa všetkého zla?

– Zriekate sa vplyvu diabla?

– …ešte ďalšie možné otázky…

– Ste pripravení prijať Ježiša Krista ako svetlo?

– Ak ste pripravení prijať Ježiša ako svetlo, vo vašom mene zapaľujem túto veľkonočnú sviecu, znak zmŕtvychvstalého Pána, ktorého Otec vzkriesil z mŕtvych!…

Predchádzajúce

VRÁŤTE SA K BOHU A MODLITBE, PÔSTU A ZRIEKANIU (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Ďalej

DUCHOVNÉ PLODY MEDŽUGORIA