DUCHOVNÉ PLODY MEDŽUGORIA

Pochválený buď Ježiš Kristus!

Pozdravujeme vás z Bieloruska. Chceme sa s vami podeliť o duchovnom živote našej modlitbovej skupiny.

Modlievame sa spolu už 16 rokov a za tých 16 rokov už môžeme vidieť plody našej modlitby. Modlili sme sa za našich mužov, aby boli aktívnejší vo viere, v modlitbe a v službe v kostole. O 9 rokov neskôr v našej farnosti vznikla modlitbová skupina mužov sv. Jozefa. Tiež jedným z plodov našej modlitbovej skupiny boli povolania ku kňazstvu. V súčasnosti sú dvaja mladí chlapci v seminári a 3 dievčatá z našej farnosti sa rozhodli zanechať všetko a zasvätili svoj život Ježišovi. Teraz slúžia v komunite Boha Otca v Rakúsku.

Ďalším krásnym plodom našej modlitbovej skupiny bolo narodenie 16-tich detí, ktoré sa narodili 16 členom našej modlitbovej skupiny. Modlíme sa za tieto deti, aby boli zbožné, aby mali vieru a lásku k Pánovi.

Naša modlitbová skupina sa zúčastňuje aj na nepretržitej modlitbe ruženca. Každý účastník našej skupiny si vyberie jednu hodinu vždy 17-teho v mesiaci a počas tej hodiny sa modlí ruženec na úmysly Panny Márie. V našej skupine sme organizovali aj nepretržitý pôst; Každý člen sa postí jeden vybraný deň na úmysly Panny Márie o chlebe a vode.

Našou túžbou bola púť do Medžugoria. Dlho sa nám to nedarilo, každá snaha bola neúspešná. Ale zúčastňovali sme sa medžugorských stretnutí na Ukrajine. Keď sme raz boli na modlitbovom stretnutí na Ukrajine, jedna z účastníčok napísala list Panne Márii. Panna Mária nás o pár mesiacov pozvala do Medžugoria a všetci sme tam mohli ísť. Každý z nás bol v Medžugorí už niekoľkokrát. Niekto päťkrát, niekto štyrikrát, niekto menej, ale každému ten čas na púti priniesol nejaký plod. Ľudia, ktorí tam zakúsili niečo neobyčajné sa delia so svojím svedectvom.

Predchádzajúce

PRAKTICKÝ PRÍKLAD PRÍPRAVY NA SPOVEĎ (páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25. februára 2022