Buďte Ježišovým odbleskom (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Vianoce sú za nami, ale sprevádzajú nás počas celého roku. Vianoce sú pozvanie. Pozvanie k obráteniu a otváraniu srdca pre Kráľa pokoja, ako nás pozýva Kráľovná pokoja.

Máriino posolstvo je aj pozvaním k spytovaniu svedomia a zároveň otázkou: Kde som dnes, niekoľko dní po Vianociach a kde som bol na začiatku adventu? Posunul som sa z miesta, kde som začal alebo som zostal pri sľuboch a dobrých túžbach?

  Aj tieto Vianoce nám Panna Mária prináša Ježiša a chce ho svojou láskou a milosťou duchovne porodiť v našich srdciach. To je túžba jej Nepoškvrneného materinského srdca. Ako povedal mystik Angelus Silesius: „Keby sa Ježiš aj tisíckrát narodil v Betleheme, bolo by to márne, ak by sa nenarodil v tvojom srdci“.

  Z evanjeliových zápisov nevieme vyčítať presný dátum Ježišovho narodenia, ani nevieme, či sa narodil v jaskyni alebo v maštali. Vidíme len presné historické obdobie – vládu rímskeho cisára Augusta, ktorý robil sčítanie ľudu. Deň Ježišovho narodenia nie je dňom narodenia Ježiša ako Boha v srdciach evanjelistov. Evanjelisti zaznamenávajú veľmi presne Ježišovo narodenie vo svojich srdciach, nielen deň, ale aj presný čas. Tak ako sa Ježiš narodil v srdciach toľkých pred nami, dnes sa môže a chce narodiť aj v našich srdciach.

  Silou a mocou Ducha Svätého sa dnes chce Ježiš narodiť aj v nás. Apoštoli až po zoslaní Ducha Svätého pochopili, kto je Ježiš. Po zoslaní Ducha Svätého sa už viac neboja o svoj život a sú schopní podstúpiť mučenícku smrť za Ježiša.

  Vianoce sú pozvaním na obrátenie. Obrátenie je stretnutie so živým Bohom. Je to okamih, keď sa v nejakom srdci rodí Ježiš Kristus ako Boh. A dnes je najdôležitejšie spýtať sa: Kedy sa Ježiš narodil v mojom srdci? Narodil sa vôbec?

  Ježiš sa v nás môže narodiť a znovuzrodiť nás. Odvážme sa ako pastieri ísť k Ježišovi a pokloniť sa mu. Príďme k Ježišovi v pokore a skrúšeným srdcom. V Lukášovom evanjeliu čítame: „V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva“ (Lk 2, 8).

  Pastierom bolo dané zakúsiť Božiu slávu. Možno aj nám Boh daruje zakúsiť jeho slávu, ak sa mu priblížime. K tomu nás pozýva aj Kráľovná pokoja vo svojom posolstve: „Som s vami a modlím sa za vás, aby ste sa otvorili prijať Kráľa pokoja“.

  Nech nás materinské pozvanie Panny Márie povzbudí, aby sme sa otvorili Ježišovi, Kráľovi pokoja, ktorý jediný môže naplniť naše srdcia zmyslom a pokojom.  

Modlitba

(Túto modlitbu napísal kardinál John Henry Newman. Bola to najobľúbenejšia modlitba sv. Matky Terézy)

„Drahý Ježišu, pomôž mi, aby som šíril tvoju vôňu, kamkoľvek pôjdem. Zaplav moju dušu svojím Duchom a Životom. Prenikni a privlastni si celú moju bytosť tak úplne, aby môj život bol len odrazom tvojho života. Žiar skrze mňa a buď vo mne tak, aby každá duša, s ktorou sa stretnem, pocítila tvoju prítomnosť v mojej duši. Nech vzhliadne a nevidí už mňa, ale iba Ježiša! Zostaň so mnou, a ja začnem žiariť, ako žiariš ty, aby som tak bol svetlom pre druhých. To svetlo, Ježišu, bude celé od teba, moje nebude ani trochu. To ty budeš cezo mňa žiariť ostatným. Nech ťa chválim tak, ako to máš najradšej, tým, že budem žiariť ľuďom okolo seba. Nech ťa ohlasujem bez ohlasovania, nie slovami, ale príkladom, nákazlivou silou, priaznivým účinkom svojho konania, zjavnou plnosťou lásky k tebe, ktorú nosím v srdci. Amen.“ 

Predchádzajúce

Volanie svetla ktoré premieňa (Terézia Gažiová)

Ďalej

Modlitba radostného ruženca v prvú sobotu v mesiaci 7.1.2023