Buďte láskou mojej lásky (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. júla 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú
„Drahé deti! Pozývam vás, aby ste boli modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Deti moje, svojimi životmi vydávajte svedectvo radosti, že ste moji, a Boh vyslyší vaše modlitby a daruje vám pokoj v tomto nepokojnom svete, kde vládne pýcha a sebectvo. Deti moje, buďte veľkodušní a láskou mojej lásky, aby pohania pocítili, že ste moji a aby sa obrátili k môjmu Nepoškvrnenému srdcu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Buďte láskou mojej lásky

Mária nás volá: „Buďte modlitbou a  láskou mojej lásky. Vydávajte svedectvo, že ste moji“.

To je pozvanie podobať sa na mamu. Ako keď niekto povie: „Ty si celá mama!“.

Ona nechce od nás nemožné. Aj dnes existujú ľudia, ktorých stretáme a vyžaruje z nich mimoriadna Božia prítomnosť, modlitba i láska. Takto hovorili o svätom Františkovi z Assisi,  o matke Tereze, o Jánovi Pavlovi II., jednoducho  o   svätých. Modliť sa a milovať Máriinou láskou znamená víťaziť jej spôsobom, ticho, nenápadne a pritom spoľahlivo.

Tak ako nám to prisľúbila v jednom posolstve: „Deti moje, modlitbou a láskou zvíťazíte i nad tým, čo sa vám zdá ľudsky nemožné“. Víťaziť Máriiným štýlom života, postojom veľkodušného srdca, to nie je romantika. Je to naše rozhodnutie i zodpovedná práca na srdci, úsilie byť v prítomnej chvíli teraz a tu s láskou.

 Aké je moje srdce, takí budú ľudia okolo mňa.

Mária sa s nami delí: „Ja som svoju bolesť zakrývala láskou, ale vy, deti moje, máte mnoho otázok. Nechápete bolesť. Nechápete, že skrze Božiu lásku musíte prijať bolesť a znášať ju. Nechápete, že skrze Božiu lásku musíte prijať bolesť a znášať ju. Každá ľudská bytosť ju v menšej alebo väčšej miere zakúsi. Ale s pokojom v duši a v stave milosti existuje nádej.“ 

V jednom filme o Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi II. je opísaná i takáto príhoda z jeho života. „Počas nacizmu som sa ocitol vedľa jedného mimoriadneho muža. Boli sme v zatemnenej izbe, život nám visel na vlásku. Tento muž nebol filozof, ale obyčajný krajčír – povedal mi, že zvíťazíme láskou nie zbraňami. Nad nacizmom sa teda vyhrať nedá, nacisti zmiznú. Lebo zlo sa požiera samo, ale ak nezvíťazí láska, zlo sa vráti pod iným menom. Preto prejavujte lásku k životu, ukážte lásku, dávajte lásku. Zvíťazíme láskou, nie zbraňami.“

Zlo je samo zničujúce, pominie. Ak láska nezvíťazí, zlo sa vráti v inej podobe, pod iným menom.

Vizionári opisujú Pannu Máriu ako neskutočne krásnu, ona nikdy neohovára, neposudzuje, nenúti, iba miluje. Miluje svojim postojom, zjavom, správaním, slovami, gestami, pohľadom. Uprostred nepokoja, rôznych ťažkostí, utrpenia a rozdelenia nám znovu a znovu ukazuje i našu cestu ako sa jej podobať. Dáva nám prostriedky ako je to možné dosiahnuť – modlitbu, denné čítanie evanjelia, pôst, eucharistiu, častú svätú spoveď. Zveruje nám misiu – svedectvom nášho života približovať druhých k víťazstvu jej Nepoškvrneného srdca.

Modlitba:

Mária, ďakujeme ti za dôveru, keď nás voláš: „Vydávajte svedectvo, že ste moji“. Chceme sa ti podobať. Urob nás modlitbou a láskou tvojej lásky, bez tvojej pomoci to nedokážeme. Odovzdávame ti pohanov, teda tých, ktorí postavili na prvé miesto niečo iné ako Ježiša. V tebe, Mária, chceme byť modlitbou za všetkých, ktorí sa nemodlia. Amen. 

 

Predchádzajúce

7.08.2021

Ďalej

Buďte modlitbou ( páter Ljubo Kurtovič, OFM )