Buďte vyjadrením raja na zemi (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. novembra 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú

„Drahé deti! V tomto milosrdnom čase som s vami a všetkých vás pozývam, aby ste boli nositeľmi pokoja a lásky v tomto svete, kde vás, deti moje, Boh skrze mňa pozýva, aby ste boli modlitbou, láskou a vyjadrením raja tu na zemi. Nech sú vaše srdcia naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste, deti moje, mali úplnú dôveru v jeho svätú vôľu. Som s vami, pretože ma On, Najvyšší, posiela medzi vás, aby som vás povzbudila k nádeji a vy budete tvorcami pokoja v tomto nepokojnom svete. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“ 

Buďte vyjadrením raja na zemi 

Dnešným posolstvom nám Panna Mária zveruje veľmi dôležitú misiu. Boh chce šíriť prostredníctvom nás pokoj, lásku, raj na tejto zemi. Úlohu, ktorú nám Mária zveruje pomáha nám i uskutočniť, ona nechce nikdy od nás nemožné.

Jedna pútnička hovorí: „Moje prvé stretnutie s Medžugorím sa odohralo v kostole počas liturgie. Pocítila som, že sa mňa niekto pozerá. Otočila som sa a uvidela som svoju priateľku. Pozerala sa na mňa a ja som pochopila, že ma miluje. Videla som, že je to úplne iná osoba. Doslova zo mňa vyleteli slová: „Kde si bola?“ Odpovedala: „V Medžugorí.“ „Čo je to?“ – „Je to miesto zjavenia Matky Božej.“ Rozhodla som sa tam ísť aj ja, pretože som chcela zažiť tie hlboké zmeny, ktoré boli na mojej priateľke také viditeľné. Z jej očí a tváre vyžarovala láska! Pomyslela som si: Aj ja chcem milovať!

Povedala, že cestu tam by sme nemali odkladať, zjavenia sa môžu kedykoľvek skončiť. A o už mesiac neskôr som doputovala do Medžugoria.

I v nej sa odohrala taká istá zmena. Začala milovať, konkrétne pomáhať druhým. Založila modlitbovú skupinu, ktorá sa stretáva pravidelne každú sobotu už 15 rokov. Členovia modlitbovej skupiny sa modlia a pomáhajú núdznym.

Mária je s nami vždy, kdekoľvek, keď jej otvoríme srdce v modlitbe a zvlášť v modlitbe ruženca, či v modlitbe zasvätenia sa jej Nepoškvrnenému srdcu. V tomto adventnom období stojí pred nami Mária v požehnanom stave. Prijíma Ježiša a ponáhľa sa slúžiť Alžbete. Napriek všetkému, čo sa odohráva, nestráca nádej. Kto nás to môže naučiť lepšie, ak nie ona ako sa vždy znovu a znovu úplne odovzdať do Božích rúk a jeho vôle? Opakuje i nám: „Nech sú vaše srdcia naplnené radosťou a vierou v Boha, aby ste, deti moje, mali úplnú dôveru v jeho svätú vôľu. Som s vami, pretože ma On, Najvyšší, posiela medzi vás, aby som vás povzbudila k nádeji, aby ste sa stali tvorcami pokoja v tomto nepokojnom svete.“

Zdieľa sa s nami o tom, ako prežívala svoj pozemský život. „Deti moje, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli čoraz viac milovať a konať skutky lásky. Pretože samotná viera bez lásky a skutkov lásky nie je to, čo od vás žiadam. Deti moje, to je iba zdanie viery. To je vychvaľovanie seba. Môj Syn žiada vieru a skutky, lásku i dobrotu. Modlím sa a prosím aj vás, aby ste sa modlili a žili lásku, pretože si želám, aby môj Syn, keď bude hľadieť na srdcia všetkých mojich detí, mohol vidieť lásku a dobrotu, a nie nenávisť a ľahostajnosť. Deti moje, apoštoli mojej lásky, nestrácajte nádej, nestrácajte silu. Vy to dokážete. Povzbudzujem a žehnám vás. Pretože všetko toto pozemské, ktoré mnohé moje deti, žiaľ, dávajú na prvé miesto, pominie a ostane iba láska i skutky lásky, ktoré otvoria bránu nebeského kráľovstva. Pri tej bráne vás budem čakať. Pri tej bráne chcem privítať a objať všetky svoje deti.“

Hovorí nám o budúcnosti, ktorá nás čaká a to je dobrá správa. To je nádej, ktorú nám prináša. Márii je prisľúbené víťazstvo, ona je nám darovaná v týchto ťažkých časoch ako prísľub – nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí.  40 rokov nám ukazuje jasnú a bezpečnú cestu: zanechať hriech – vždy byť v stave milosti posväcujúcej, prijímať Eucharistiu, postiť sa, zriekať sa, modliť sa ruženec, čítať Sväté písmo. Uprostred chaosu, rozdeleniam, nepokojov ona nás učí byť modlitbou, byť neustále v kontakte s Bohom, zahľadení na Ježiša. Adorovať ho vo všetkom, čo nás obklopuje. Ani na krok bez neho. „Kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej; vy ste vyvolení, aby ste prinášali nádej“, povedala nám v marci 2021. S kým sme, takí sme. Mária nikdy nestratila nádej. S ňou ju nikdy nestratíme ani my. Čím viac sa budeme modliť s ňou, tým rýchlejšie príde triumf jej Nepoškvrneného srdca.

Kráčajme týmto milosrdným obdobím s Máriou, poslúchnime ju. Zanechajme hriech a zlo, rozhodnime sa pre svätosť. Mária nás potrebuje, volá nás: „Buďte mojimi vystretými rukami v tomto stratenom svete. Želám si, aby ste boli modlitbou a nádejou pre tých, ktorí nepoznali Boha lásky“.

Modlitba
Mária, matka naša, matka plná nádeje, vrháme sa do tvojho srdca i náručia. Urob nás takými, akými nás chceš vidieť – zábleskami raja na zemi. Veríme v tvoj prísľub, že s tebou v modlitbe a láske dosiahneme i to, čo sa nám zdá ľudsky nemožné, i to, že veľa od toho, čo sa stane záleží od našich modlitieb. Odovzdávame ti našich blížnych, ktorí strácajú nádej, prežívajú strach a nepokoj. Kráľovná pokoja pomáhaj nám byť neustále zjednotenými s tebou na modlitbách za ten veľký plán spásy ľudstva s tebou i prostredníctvom nás. Amen.

Predchádzajúce

Darček pre kňaza k Vianociam, ktorý ho určite poteší (svedectvo)

Ďalej

Svetlo Máriino. December 2021