Čaká vás večnosť (Terézia Gažiová)

Často sa stretáme s pálčivými otázkami, ktoré prináša situácia vo svete. Pýtajú sa nás, čo hovorí Panna Mária v Medžugorí o covide, očkovaní, testovaní, nepokoji a chaose s tým spojeným.

Panna Mária sústreďuje náš pohľad na večnosť. To, čo nám hovorí v posolstve do dnešných dní je pozvanie podobať sa jej. Fabrice Hadjadj v jednej zo svojich kníh píše o tom, ako je zobrazovaná umelcami Panna Mária nanebovzatá. Maľujú ju s pohľadom upretým na nebo a pod nohami má zmiju. Mária sa nepozerá na zmiju, ale do neba. Víťazí nad zlom pozerajúc na nebo. Jej pohľad nie je zameraný na boj so zlom, ale na Boha.

Pozýva nás, aby sme ju nasledovali. Napriek všetkému čo sa odohráva, pozýva nás sústrediť pohľad na nebo. Pred nami je večnosť. Pozemské pominie.

Mária verne nasledovala Ježiša, ktorý bol sústredený iba na to najdôležitejšie – rozpoznať, čo si praje Otec a uskutočniť jeho vôľu. To isté robila i Mária a teraz to učí nás.

Podľa svedectva vizionárov Panna Mária sa zjavuje radostná a šťastná, pretože jej Najvyšší dovoľuje prichádzať týmto neobyčajným spôsobom k nám, k jej deťom. Páter Slavko Barbarič hovorieval: „Najsilnejšie posolstvo Medžugoria je, že je tu Panna Mária prítomná prostredníctvom svojich zjavení“.

Na začiatku svojich zjavení povedala: „Prišla som, aby som vám povedala: Boh existuje“. To nie je iba informácia. Tisíce pútnikov môžu vydávať svedectvo o tom, ako sa ich dotkla Božia láska v Medžugorí a vykročili na cestu svätosti s Máriou.

Aj dnes nám opakuje to, čo sme už toľkokrát počuli: život je krátky, čaká vás večnosť, nebuďte ustarostení o pozemské veci, túžte po nebi, nebo je váš cieľ.

Odpovedajme s novým rozhodnutím do týchto dní: usilovať sa v prítomnej chvíli byť v kontakte s Bohom a milovať. Mária nechce od nás ani teraz nemožné. Dáva nám prostriedky – modlite sa, postite sa, rozjímajte každý deň Sväté písmo, spovedajte sa mesačne, často prijímajte Eucharistiu.

To je cesta svätosti s Máriou. Vykročme s ňou, ona nás bezpečne prevedie i týmto nepokojným časom.

Modlitba

Nebeský Otče, ďakujeme  za to, že ešte stále dovoľuješ Márii prichádzať k nám. Mária, pomôž nám stať sa svätými, ktorí získavajú nebo tým, že všetko stavajú na tebe. Pomáhaj nám nepadať do pozemských starostí a dvíhaj náš pohľad k večnosti. Zasväcujeme sa ti pre tvoje plány a úmysly s nami a prostredníctvom nás. Amen.

 

Predchádzajúce

Ako nám Boh uzdravil manželstvo (svedectvo)

Ďalej

Pristúp ku kňazovi (pater Slavko Barbarić, OFM)