Pristúp ku kňazovi (pater Slavko Barbarić, OFM)

 – Otče, požehnaj ma, aby som sa vyspovedal podľa Božej vôle a podľa pokynov svätej Cirkvi. Poslednýkrát som sa spovedal/a … (poviem približne kedy som bol naposledy na spovedi).

Potom vyznávam hriechy a žiadam o radu. Počúvam, čo mi kňaz hovorí a zapamätám si, čo mám urobiť ako pokánie (zadosťučinenie).

   (Ak nevieš niektorú zvyčajnú modlitbu pokánia, môžeš sa na konci modliť aj takto:)

   Nebeský Otče, ľutujem zlo, ktoré som spáchal. Ľutujem, že som sa vzpieral tvojej vôli a že som svojimi hriechmi ranil seba aj iných a bol som voči tebe nevďačný.

   Zriekam sa satana aj všetkých jeho skutkov. Zriekam sa každého hriechu. Sľubujem, že sa budem neprestajne usilovať silou tvojho Ducha rásť v láske.

   Ďakujem ti, Otče, že ma obnovuješ a robíš schopným robiť dobro. Daj mi milosť, aby som sa vo svojom srdci chránil každého zla a vždy konal len dobro.

   Ľutujem, že som zneužil tvoju dobrotu, a tak sa vylúčil z tvojej hostiny. Požehnaj ma a uzdrav. Amen.

Po spovedi

Modlitba

   Nebeský Otče, ďakujem ti, že si ma skrze Ježiša Krista obnovil v tejto spovedi. Vďaka ti za radosť a pokoj, ktoré teraz pociťujem. Vďaka ti za rozhodnutie, ktoré som urobil. Ďakujem ti, že teraz môžem pristupovať k tvojmu stolu, ktorý si mi vo svojej láske pripravil. Nakŕm ma hladného a napoj smädného! Naplň ma svojou láskou! Osvieť ma, lebo som padol do tmy! Vráť ma na cestu, z ktorej som zblúdil! Daj, aby som odteraz radostne žil s tebou!

   Prosím ťa za všetkých, ktorí hľadajú tvoju lásku, ale nemajú silu pristúpiť k tvojmu stolu. Daj, aby sa všetci ľudia zmierení a radostní ocitli za rovnakým stolom lásky.

   Prosím ťa za všetkých, ktorí nemajú silu vzoprieť sa zlu. Obráť aj ich, aby si sadli za tvoj stôl. Nech nikto nebude vylúčený z konečnej hostiny, ktorú si skrze Ježiša Krista pripravil svojim synom a dcéram.

   Znova ti dávam svoje zranené srdce a všetky zranené srdcia, aby si ich obnovil. Daj, aby sme ti odteraz boli vďační a užívali dary, ktoré si nám dal, tak ako si chcel. Tak nech bude teraz i naveky so mnou aj so všetkými ľuďmi. Amen.

Predchádzajúce

Čaká vás večnosť (Terézia Gažiová)

Ďalej

Túžte po nebi (pater Ljubo Kurtović, OFM)