Čas modlitby (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Panna Mária nám veľakrát hovorila o modlitbe a potrebe posväcovania času. Boh nám daroval čas aj život. Nemáme žiaden iný čas ani život. Tento život žijeme len raz. Nedá sa zopakovať. Existuje aj možnosť, že ho premárnime. Ako nepremárniť život a ako posväcovať čas, ktorý nám je darovaný?

V knihe Exodus čítame: „Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil! Šesť dní budeš pracovať a tvoriť všetky svoje diela, siedmi deň je však sobota Pána, tvojho Boha. Vtedy nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn alebo tvoja dcéra, ani tvoj sluha alebo tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach! Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto ho Pán požehnal a zasvätil ho“ (Ex 20, 8-11).

Boh dáva svojmu národu desať Božích prikázaní a jedno z nich je o slávení Pánovho dňa. Pre nás kresťanov je to nedeľa.

V týždennom rytme nášho života nám Boh prikazuje venovať jeden deň Pánovi. Toto prikázanie, ako aj všetky ostatné, treba čítať aj s vetou, ktorá predchádza prikázania: Ak chceš byť slobodný alebo ak sa chceš naučiť žiť ako slobodný človek, musíš dodržovať to, čo ti Boh prikazuje.

Nedeľa nie je deň venovaný oddychu. Je to deň zasvätený Bohu. A najlepší oddych je, keď som v najlepšej spoločnosti. Čas s Bohom prináša lepší oddych ako dlhý spánok a povaľovanie.

Božie slovo nás napomína v súlade s pozvaním Panny Márie k modlitbe: „Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší než iných tisíce“ (Ž 84, 11).

Ak chceme spoznať Boha, stretnúť ho, stať sa slobodnými, potom sa musíme upokojiť, zastať, mať odvahu vydeliť si čas na modlitbu. Nemôžeme to, ak neustále niekam bežíme alebo pracujeme. Nemôžeme to, ak žijeme v neprestajnom hluku, zaťažení množstvom informácií a obsahom, ktorý nám ponúka svet.

Dobre je spýtať sa: Mám čas na modlitbu? Mám odvahu zasvätiť čas modlitbe? Kam smeruje môj život? Čo mám ja zo života?

Existuje veľa ľudí, ktorých vyčerpal neustály zhon, práca a behanie. Nie preto, že by ich niekto nútil, ale sami sa nútia. Ľudia sa sami zneužívajú a nedoprajú si voľný čas.

V takom či onakom rytme života nie je čas na rozhovor s rodinou, nie je čas na Boha, nie je čas na ľudí, nie je čas na koníčky, na to, čo živí dušu i život.

Panna Mária nás ako matka chce pozvať k odvahe vyhradiť si čas na modlitbu, v ktorej môžeme nájsť plnosť života. Samotný čas strávený v modlitbe je najlepšie využitým časom. Sme v pokušení myslieť si, že sme príliš zaneprázdnení, aby sme sa modlili, ale na konci modlitby vidíme, ako modlitba šetrí čas.

Žiaľ, nič nie je tak povrchne chápané a tak málo praktizované ako modlitba. Preto z celého srdca upriam svoj pohľad v modlitbe na Boha a nie na svoje problémy a uvidíš, že Boh začne robiť zázraky v tvojom živote.

Modlitba: Panna Mária, Matka viery a Matka modlitby, nauč nás modliť sa. Prihováraj sa za nás v modlitbe. Modli sa s nami i za nás ako si sa modlila s prvotnou Cirkvou, s apoštolmi, v očakávaní Ježišovho prisľúbenia – Ducha Svätého. Ty, plná milosti, ktorá neprestávaš pozývať svoje deti s túžbou v srdci, aby sme konečne vzali vážne tvoje slová a zakúsili silu Božej milosti. Nech sa premena našich sŕdc a životov uskutoční podľa času, ktorý darujeme Bohu v autentickej modlitbe, v ktorej Boh môže prísť k nám a konať svoje zázraky a cez nás ku každému, koho stretneme. Amen.

Predchádzajúce

Nech je čas časom modlitby (Terézia Gažiová)

Ďalej

04.02.2024