Nech je čas časom modlitby (Terézia Gažiová)

Čas modlitby v škole Kráľovnej pokoja je časom lásky. Dnes nás volá: „Nech sa stane tento čas časom modlitby“. To je pozvanie znovu si uvedomiť krásu jedného z jej hlavných posolstiev, ktoré sa najčastejšie opakuje a to je modlitba.

Spomeňme si, že prvá modlitba s vizionármi sa začala modlitbou sedemkrát Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu. Potom nás pozvala modliť sa ruženec najskôr jeden, a potom tri ružence každý deň. Ďalej nás viedla k modlitbe pod krížom, modlitbe poklony pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, modliť sa rozjímaním Svätého písma, postiť sa.

Opakuje nám, že dôležitá je modlitba osobná, ale aj spoločná. Dôležitá je modlitba rodinná i v modlitbových spoločenstvách. Vo svojich posolstvách nás povzbudzuje: „Modlitba je radosť; modlitba je to, po čom túži ľudské srdce; modlitba je základom vášho pokoja; modlitba je radosť, bez ktorej nemôžete žiť; nech je vám modlitba ako vzduch, ktorý dýchate, a nie ťarcha; pravá modlitba vychádza z hĺbky vášho srdca, z vášho utrpenia, z vašej radosti, z vašej prosby o odpustenie hriechov; modlitba je rozhovor dieťaťa s Otcom; nech je vaša modlitba silná ako mohutná skala; modlitba koná zázraky vo vás aj cez vás; modlitba je láska; modlitba vám dá silu pre vnútorný boj; modlitba vám pomôže, pretože vás zachraňuje, modlitba zachraňuje svet;

Milé deti, modlitba je srdcom viery a nádejou vo večný život; modlitba je tajomný kľúč stretnutia s Bohom; nech je vaša modlitba ešte silnejšia, nech utíchne každý nečistý duch rozdelenia a vojny; modlitba otvára srdcia a dáva nádej a rodí sa, aj posilňuje viera.“

Posledné roky svojich zjavení nás pozýva, aby sa náš život stal modlitbou, aby sa každý z nás stal modlitbou.

O Panne Márii môžeme povedať, že bola modlitbou. Dnešným posolstvom: „Nech je tento čas časom modlitby“ nás chce učiť prežívať pozemský život ako ona. Uprostred všetkého, čo sa deje vedieť, že v tichu srdca nás vždy čaká najlepší priateľ – MOCNÝ BOH.

Rozhodnime sa vytvárať svoj životný príbeh s ním a on bude konať v nás i prostredníctvom nás tak, ako konal v živote Panny Márie.

Modlitba: Nebeský Otče, ďakujeme ti, že nás prostredníctvom Márie pozývaš k modlitbe.
V jej volaní k modlitbe cítime tvoju nesmiernu túžbu darovať sa nám, milovať nás. Mária, pomôž nám uvedomiť si dôležitosť modlitby pre spásu našich duší. Pomôž nám premieňať príbeh našich životov, rodín i dejiny sveta na čas modlitby. Amen.

Predchádzajúce

Príprava na omšu (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Čas modlitby (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)