Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 2. deň

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

  • Modlime sa za úmysly Panny Márie
  • Zriekame sa 9 dní od toho, čo je pre nás najmilšie za Jej úmysly

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja, 25. august 1991

„Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, keď sa začal uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce zmiesť moje plány pokoja a radosti a aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte pevnejšie modlili a postili. Pozývam vás k deväťdňovému zriekaniu, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie. Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa v plnosti uskutočnilo všetko, čo som začala. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

2. deň: utorok 30.11.
– konať – „slúžiť Bohu v osobách“

Vstupná modlitba

Mária, moja najmilšia Matka, daj mi svoje srdce, krásne, čisté, nepoškvrnené, plné lásky a pokory, aby som prijal Ježiša ako ty a ponáhľal sa ho dávať druhým.

Božie Slovo – Lk 1,39–45

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.   Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja 25. septembra 2004

„Drahé deti! Pozývam vás aj dnes, aby ste boli láskou tam, kde je nenávisť, a pokrmom kde je hlad. Otvorte, milé deti, svoje srdcia a nech sú vaše ruky vystreté a štedré, aby celé stvorenie prostredníctvom vás ďakovalo Bohu Stvoriteľovi. Modlite sa, milé deti, a otvorte srdce Božej láske, ale nedokážete to, ak sa nemodlíte. Preto modlite sa, modlite sa, modlite sa. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Zamyslenie

Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa. Napriek ťažkostiam a kritike, ktorú musela zniesť za svoje rozhodnutie, sa nezastavuje pred ničím. A tu sa „ponáhľa“. V modlitbe pred Bohom, ktorý hovorí, v rozjímaní nad udalosťami svojho života, sa Mária nenáhli, nedá sa strhnúť chvíľou, nedá sa strhnúť udalosťou. Keď však jasne vie, čo od nej Boh žiada, čo má robiť, neváha, nečaká, ale náhlivo ide. Milosť Ducha Svätého nie je postojom pomalosti. Máriino konanie je dôsledkom jej poslušnosti slovám anjela, ale spojenej s láskou. A v tomto vyjdení zo svojho domu, zo seba samej, z lásky, prináša to najcennejšie: prináša Ježiša, svojho Syna. Niekedy sa aj my zastavíme pri načúvaní, pri rozmývaní nad tým, čo máme robiť, možno jasne vieme, čo máme urobiť, ale neurobíme krok ku konaniu. A predovšetkým nedáme do hry nás samých, náhliac sa k druhým, aby sme im priniesli našu pomoc, naše pochopenie, našu lásku. Aby sme aj my tak ako Mária priniesli to najcennejšie, čo máme a čo sme prijali: Ježiša a jeho evanjelium, a to aj slovom, ale predovšetkým konkrétnym svedectvom nášho konania.

Predsavzatie:

Dnes sa pokúsim k niekomu priniesť Ježiša cez skutok lásky, ku ktorému ma Pán pozve.

Záverečná modlitba:

Mária, žena konania, daj, aby sa naše nohy a naše ruky „náhlili“ k druhým, aby sme im priniesli pomoc a lásku tvojho Syna Ježiša, aby sme ako ty priniesli do sveta svetlo evanjelia.

Svätý Jozef, buď mojím duchovným otcom, ochrancom mojej rodiny a nauč ma žiť, ako si žil ty: pre Ježiša a Máriu. Vypros pre mňa trvalý vzrast v láske, vypros pre mňa tú otvorenosť ducha, vnímavosť pre Božie slovo a ochotu v tichosti konať podľa Božej vôle a svojím príhovorom ma veď k veľkému dňu môjho života, k môjmu vstupu do neba. Amen.

Niektoré texty sú prevzaté z:  www.saleziani.prešov

Predchádzajúce

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 1. deň

Ďalej

Deviatnik k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – 2. deň