Je čas byť odbleskom Máriinej lásky (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. augusta 2021, cez vizionárku Mariju Lunettiovú
„Drahé deti! S radosťou vás, deti moje, všetkých, ktorí ste odpovedali na moje pozvanie, pozývam, aby ste boli radosťou a pokojom. Svojimi životmi vydávajte svedectvo o nebi, ktoré vám prinášam. Deti moje, je čas, aby ste boli odbleskom mojej lásky pre všetkých, ktorí nemilujú a ktorých srdcia zachvátila nenávisť. Nezabudnite: som s vami a prihováram sa za vás pred mojím synom Ježišom, aby vám daroval svoj pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

JE ČAS BYŤ ODBLESKOM MÁRIINEJ LÁSKY

 Prvá otázka, ktorú položilavizionárkaLuciaPanneMáriivoFatimebola: „KtostePani? A odkiaľ prichádzate?“ Ona odpovedala: „Z neba“. To isté sa odohráva i v Medžugorí, kde Panna Mária hovorí: „To, čo som začala vo Fatime dokončím v Medžugorí, nakoniec moje Nepoškvrnené srdce zvíťazí.“ Už 40 rokov kráčame z mesiaca na mesiac s Kráľovnou pokoja k cieľu, ku ktorému nás vedie a to je nebo.

Je čas podobať sa na Máriu. Ona s nami počíta. Aj v posledných posolstvách nám opakuje svoju túžbu: „Buďte veľkodušní a láskou mojej lásky, buďte moji“. Dnes nás pozýva: „Buďte odbleskom mojej lásky“. Môžeme povedať, že nás 40 rokov pripravovala a viedla k tejto úlohe.

Hovorí nám o svojej láske: „Moja láska hľadá vašu úplnú a bezpodmienečnú lásku, ktorá vás nenechá takými istými, ale bude vás meniť a učiť dôvere v môjho Syna.  Moja láska je nesmierna. Kráčajte cestami, ktorými vás moja láska vedie, učí pokore, múdrosti a nachádza cestu k nebeskému Otcovi. Moja láska vás obvinie ako plášť a urobí z vás apoštolov môjho svetla – Božieho svetla. Láskou, ktorá vychádza z pokory budete prinášať svetlo tam, kde vládne tma – slepota. Budete prinášať môjho Syna, ktorý je Svetlo sveta. Deti moje, moja láska je silnejšia ako zlo.“

„Ktoré posolstvo je podľa teba najkrajšie?“, spýtal sa raz vizionárky Marije Pavlovičovej páter Slavko. Ona bez váhania odpovedala: „Keď Panna Mária povie milujem vás!“ Ona nikdy neposudzuje, nekritizuje, nerobí medzi nami rozdiely, k ničomu nás nenúti, s láskou nás pozýva a necháva nám slobodu. Ale ako matka nás prosí, aby sme ju poslúchli.

„A ktoré posolstvo je najnáročnejšie?“ „Keď nám Panna Mária povie:“ „Odovzdávajte moju lásku druhým!“

Ona nechce od nás nemožné. Denným zasväcovaním sa jej srdcu, pohľadom upretým na jej spôsob života krok za krokom žijúc jej posolstvá je možné splniť i túto úlohu.

Sv. Maximilián Kolbe bláznivo miloval Nepoškvrnenú. V koncentračnom tábore, kde sa všetko zlialo do nenávisti vedel, že i tu sa dá zvíťaziť iba láskou, položil svoj život za blížneho. To je logika kríža. Mária nás vedie cestou, na ktorú nás pozval Ježiš, keď nám povedal: „Kto chce byť mojim učeníkom nech zaprie sám seba a nasleduje ma“.

Aj pred nás Mária stavia túto úlohu: „Buďte odbleskom mojej lásky pre všetkých, ktorí nemilujú a ktorých sŕdc sa zmocnila nenávisť.“

Nenecháva nás samých. Opakuje nám: „Nezabudnite, som s vami a prihováram sa za vás pred mojím synom Ježišom, aby vám daroval svoj pokoj“.

Modlitba:
Nebeský Otče, ďakujeme ti za Máriinu radosť, s ktorou ju k nám posielaš, aby i nás pozývala k radosti a pokoju. Mária, ty si príčina našej radosti. Ďakujeme ti za dôveru, keď nám hovoríš buďte odbleskom mojej lásky. Bez teba to nedokážeme, prenikni nás tou láskou, ktorá je silnejšia ako nenávisť. Ukazuj nám to, čo ti nedovoľuje vyžarovať tvoju lásku v nás. Pomôž nám to odstrániť, chceme sa ti podobať. Ďakujeme ti, že si s nami, pomôž nám, aby sme na to nikdy nezabudli. Amen.

Predchádzajúce

3.09.2021

Ďalej

Spovedníkova modlitba (páter Slavko Barbarić, OFM)