Kto sa modlí, nebojí sa (páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. marca 2021
„Drahé deti! Aj dnes som s vami, aby som vám povedala: deti moje, kto sa modlí, nebojí sa budúcnosti a nestráca nádej. Vy ste vyvolení, aby ste prinášali radosť a pokoj, pretože ste moji. Prišla som sem s menom Kráľovná pokoja, pretože diabol chce nepokoj a vojnu, chce naplniť vaše srdcia strachom z budúcnosti, ale budúcnosť je Božia. Preto buďte pokorní a modlite sa, a zverte všetko do rúk Najvyššieho, ktorý vás stvoril. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

V posolstve z minulého mesiaca nás Panna Mária pozvala k modlitbe a pôstu. Ani v tomto posolstve jej pozvania neutíchajú, ale ich znovu opakuje ako to robí počas takmer 40. rokov svojich zjavení. V jej slovách počujeme ozvenu Ježišových slov: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám“ (Mt 7,7).
Boh vie, čo potrebujeme, ale nedá nám to, o čo ho neprosíme. Túži, aby z nášho srdca vytryskla modlitba dôvery a odovzdanosti.
A čo nám Boh chce a túži dať? Ak dieťa od otca žiada niečo a otec vie, že je to nebezpečné, nevypočuje jeho modlitbu. Dieťa môže byť frustrované a nešťastné, keď nedostane to o čo prosilo, ale musí dôverovať svojmu otcovi. A rovnako, ak dieťa prosí o niečo a otec vie, že je to užitočné, s veľkou radosťou mu to dá, lebo miluje svoje dieťa. Boh nám môže dať iba to, čo je pre naše dobro.
Nie vždy to, o čo prosíme aj potrebujeme. Ak to, čo žiadame nie je podľa Božej vôli, potom to v skutočnosti ani nechceme prijať. Boh vie, čo je pre nás dobré, a preto verný a plný lásky povie „nie“ sebeckým a nerozumným modlitbám bez ohľadu na to, ako veľmi sme túžili po tom, čo sme žiadali.
Modlitba je pokrmom pre našu vieru. Viera žije z modlitby a modlitba z viery. Viera a modlitba spolu súvisia. Môžeme povedať, že verí len ten, kto sa modlí. Modlitba nás vovádza do živého vzťahu s Bohom, prehlbuje a posilňuje našu vieru.
Protikladom viery nie je nevera. Protikladom viery je strach. Strach je nedostatok viery, dôvery v dobrého nebeského Otca – dôvery v jeho dobrotu a jeho prisľúbenie, že všetko slúži na dobré tým, ktorí Boha milujú a veria mu.
Panna Mária ako matka nás povzbudzuje a pozýva, aby sme sa odvážili vydať sa na dobrodružstvo modlitby, skrze ktorú prídeme k Bohu. Tam, kde je Boh, niet strachu ani z prítomnosti, ani z budúcnosti. Všetko je v jeho rukách, aj naše životy, aj naše dni, ktoré nám Boh daroval. On pozná každý náš krok i naše srdce, a nemôže sa nám nič stať, pretože vo svojej ruke drží celý vesmír i našu minulosť, prítomnosť a budúcnosť.
Modlitba: Panna Mária, ty si prešla našimi cestami a žila život podobný nášmu. Zakúsila si všetko, čo aj my prežívame. Poznala si utrpenie, bolesť a obavy, ktorým si bola vystavená od momentu Zvestovania v Nazarete. Bála si sa o svoje dieťa Ježiša, zakúsila si prenasledovanie aj bolesť, ktorú zažíva matka zo smrti svojho Syna. Ostala si Matkou viery a nádeje. Vypros nám, zvlášť tým, ktorí prežívajú agóniu strachu a bolesti kvôli rôznym životným okolnostiam, dar viery a nádeje. Chceme ti darovať svoje srdcia i ruky, aby si nás mohla viesť k skúsenosti Božej lásky a všemohúcnosti, ktorá všetko vedie a obracia na dobré. Amen.

Predchádzajúce

Zverte všetko do rúk Najvyššieho (Terézia Gažiová)

Ďalej

03.04.2021