Mária – cesta nádeje (Terézia Gažiová)

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. október 2022
„Drahé deti! Najvyšší mi dovolil byť s vami a byť vašou radosťou i cestou nádeje, pretože ľudstvo sa rozhodlo pre smrť. Preto ma poslal, aby som vás učila, že bez Boha nemáte budúcnosť. Deti moje buďte, nástrojmi lásky pre všetkých tých, ktorí nespoznali Boha lásky. Svedčte radostne o svojej viere a nestrácajte nádej v premenu ľudského srdca. Som s vami a žehnám vás svojím materinským požehnaním. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Podľa svedectva vizionárov sa Panna Mária zjavuje väčšinou radostná a šťastná. Niekedy počujeme otázku: Nerozumiem tomu, ako môže prichádzať radostná, keď je svet zachvátený hrôzou vojny, strachu, nepokoja, nenávisti? Pokoj je narušený a satan chce vojnu, jeho moc smrti napadla zem, hovorí nám Mária v posolstvách z uplynulých mesiacov.
Odpoveď je jasná. Ona sa zjavuje radostná a šťastná, lebo jej Najvyšší dovoľuje prichádzať medzi nás a vyviesť nás z nešťastia, v ktorom sa svet nachádza. Mária je matka a spolucíti s každým dieťaťom, ktoré trpí. Raduje sa, keď nás môže navštíviť, utešiť, priniesť úľavu.
Také sú Máriine návštevy v Medžugorí. Ale aj naše modlitby k nej. Ona je Príčina našej radosti, Tešiteľka zarmútených, Matka nádeje. Ona je svetlo v hustej tme. Až do konca verne stojí pri našom utrpení, ako vtedy pod Ježišovým krížom, kde nám bola darovaná za matku.
Potrebujeme mamu viac ako kedykoľvek doteraz, aby nám pomohla prežiť. Zomierajúceho poteší návšteva, ktorá prináša útechu, nádej.
„Kto by vám rozumel lepšie, ak nie matka“, hovorí nám v jednom posolstve. Ona nikdy neodíde od svojich detí, spolucíti s nami.
Ťažko sa dnes počúvajú jej slová – „ľudstvo sa rozhodlo pre smrť“. Hneď však za tým nám ukazuje východisko, ako sa dostať zo smrti do života.
Iba Ježiš to dokázal a Mária bola pri tom. Preto ju posiela k nám, aby nás tomu učila. Pozýva nás: „Deti moje buďte, nástrojmi lásky pre všetkých tých, ktorí nespoznali Boha lásky. Svedčte radostne o svojej viere a nestrácajte nádej v premenu ľudského srdca.“
To je pozvanie podobať sa na matku. Modlitbou a láskou, dobrými skutkami zapáliť svetielko nádeje. Keď budeme žiť jej hlavné posolstvá, s jej pomocou to dokážeme.
V posolstve z 2. novembra 2015 nám hovorí: „…tie moje deti, ktoré rozumejú láske môjho Syna a nasledujú ju, žijú v láske a nádeji. Spoznali Božiu lásku. Preto deti moje, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli čoraz viac milovať a konať skutky lásky. Pretože samotná viera bez lásky a skutkov lásky nie je to, čo od vás žiadam. To je iba zdanie viery. To je vychvaľovanie seba. Môj Syn žiada vieru a skutky, lásku i dobrotu. Modlím sa a prosím aj vás, aby ste sa modlili a žili lásku, pretože si želám, aby môj Syn, keď bude hľadieť na srdcia všetkých mojich detí, mohol vidieť lásku a dobrotu, a nie nenávisť a ľahostajnosť. Deti moje, apoštoli mojej lásky, nestrácajte nádej, nestrácajte silu. Vy to dokážete.“
Mária nám sľubuje, že je s nami, žehná nás. Jej srdce starostlivo sleduje každý náš krok. Nikdy nebolo počuť, že by bol niekto sklamaný, kto sa k nej utiekal. O tom svedčia mnohí, ktorí ju prosili o pomoc v smrteľných nebezpečenstvách. „Každý deň, každú sekundu som musela myslieť na Pannu Máriu,“ hovorí Immaculée Ilibagiza z kmeňa Tutsi v Rwande a svedčila o sile modlitby ruženca, ktorá ju spolu s ďalšími siedmimi ženami zachránila počas hroznej genocídy v roku 1994. Immaculée pripisuje svoju záchranu predovšetkým modlitbe a ružencu, ktorý jej dal otec, oddaný katolík, predtým, ako sa ukryla. Bolo to také strašné, že im často vysychalo v ústach, no nielen od smädu, únavy a vyčerpania, ale aj kvôli modlitbe. Neustále sa modlili. Nepretržite. Len tak mohli prežiť – a nakoniec sa im to podarilo. Len vďaka neustálej modlitbe mohla odpustiť tým, ktorí vyvraždili celú jej rodinu a osadu. Spomína s vďakou na pomoc Márii. Každé zrnko Zdravas Mária bolo pre mňa ako nádych života v pekle, ktoré nás obklopovalo.
Sv. Bernard, ktorý nesmierne miloval Pannu Máriu nám zanechal vzácne modlitby k nej: „V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš“.
Modlitba:
Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomoc alebo o príhovor žiadal. Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem, ja úbohý hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

Mária, Hviezda morská, rozjasňuje celú zem. Rozohrieva viac myseľ ako telo, podporuje čnosti a spaľuje neresti. Ona je, hovorím, tá prejasná, neobyčajná hviezda, nevyhnutne vyvýšená nad týmto veľkým a šírym morom, kde sa trbliece svojimi zásluhami a svojím príkladom.
Keď zbadáš, že sa v tomto pozemskom živote viac zmietaš uprostred víchríc a búrok, ako kráčaš po pevnej zemi, neodvracaj oči od svetla tejto hviezdy, ak nechceš, aby ťa zavalili viny. Keď sa strhnú víchrice pokušení, keď sa dostaneš medzi úskalia súžení, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď tebou zmietajú vlny pýchy, ctibažnosti, ohovárania, žiarlivosti, pozri na hviezdu, volaj Máriu. Keď loďkou tvojej duše otriasa hnev alebo lakomosť alebo žiadostivosť tela, pozri na Máriu. Keď ťa desí veľkosť výčitiek, keď ťa ľaká špinavé svedomie, keď sa hrozíš prísneho súdu a už ťa chce pohltiť pažerák zármutku a priepasť zúfalstva, mysli na Máriu.
V nebezpečenstvách, v úzkostiach a v pochybnostiach mysli na Máriu, vzývaj Máriu. Jej meno nech nezíde z tvojich úst, nech nevymizne z tvojho srdca. A aby si získal podporu jej príhovoru, nezabúdaj na príklad jej života. Nasleduj ju a nebudeš blúdiť. Ju pros a nikdy nebudeš bez nádeje. Na ňu mysli a nikdy sa nezmýliš.
(sv. Bernard)

Predchádzajúce

Prichádzať alebo neprichádzať (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Radosť a cesta v nádeji (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)