„MÁRIA SI VYBRALA LEPŠÍ PODIEL…“ (Lk 10, 42) je témou budúcoročných duchovných obnov v Medžugorí

V Medžugorí sa aj budúci rok popri mnohých iných duchovných obnovách a aktivitách budú konať tradičné medzinárodné duchovné obnovy.  

„Mária si vybrala lepší podiel…“ (Lk 10, 42) je témou všetkých duchovných obnov budúci rok a vybratá je z Lukášovho evanjelia, ktoré hovorí o Marte a Márii, keď ich Ježiš navštívil  v ich dome. 

Budúci rok sa 35. duchovná obnova pre mladých Mladifest vráti k pôvodnému termínu od 1. do 6. augusta 2024.

29. Medzinárodná duchovná obnova pre organizátorov pútí, vedúcich centier pokoja a medžugorských modlitbových a charitatívnych skupín sa bude konať v Medžugorí od 18. do 22. marca 2024.

27. Medzinárodná duchovná obnova pre kňazov bude v Medžugorí od 1. do 5. júla 2024.

23. Medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry sa bude konať v Medžugorí od 6. do 9. novembra 2024.  

Zdroj: www.radio-medjugorje.com

Predchádzajúce

Zvuková nahrávka zamyslenia nad posolstvom z 25. septembra 2023

Ďalej

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 25. septembra 2023, cez vizionárku Mariju Lunetti