Matka a útočisko (Terézia Gažiová)

Čo sa deje, keď sa za nás modlí Mária? „Drahé deti, s veľkou láskou a trpezlivosťou sa usilujem pretvoriť vaše srdcia podľa svojho srdca. Usilujem sa vás svojím príkladom naučiť pokore, múdrosti a láske, pretože vás potrebujem. Nemôžem bez vás, deti moje. Vyberám si vás podľa Božej vôle, jeho mocou vás posilňujem. Preto, deti moje, nebojte sa otvoriť mi svoje srdcia. Dám ich svojmu Synovi, a on vám za to daruje Boží pokoj. Povedala nám 2. januára 2013.

Pozvaní sme podobať sa na Ježišovu Matku. Nasledovať ju zaodetí pokorou, vždy privádzať druhých iba k Ježišovi. Jej správanie je plné dôstojnosti, pokory, pokoja. Učí nás vďačnosti a pristupovať ku každému človeku ako ona. 24. júna 2023 nám povedala: „Ďakujem vám, drahé deti, že ste ma prijali, že ste prijali moje posolstvá.“

Oslávili sme 42. výročie zjavení Panny Márie v Medžugorí. Ďakovali sme Bohu za všetky prijaté milosti na jej príhovor. Ak sme to ešte neurobili, urobme to teraz, vráťme sa do tej chvíle, keď sme prvýkrát počuli o Medžugorí, spomeňme si na svoju prvú púť. Ďakujme. Vďačnosť nás otvára pre nové a nové milosti. Aj to sa učíme od Márie. Modlitba s vďačnosťou je návrat k Bohu a prináša nám hojné požehnanie.

Navždy zostáva pre nás ako magnet Máriina pokora. Vizionárka Marija svedčí: „Panna Mária prichádza s takou pokorou, akoby som ja bola kráľovnou a ona prichádza, aby mi slúžila.“

Boh jej dovoľuje byť našou Matkou a útočiskom. To je prísľub, ktorý dala aj sestre Lucii vo Fatime: „Moje Nepoškvrnené Srdce bude tvojim útočiskom a istou cestou, ktorá ťa privedie do neba.“ Mária je Matka, ktorá bdie starostlivo nad každým našim krokom. Keď ju zavoláme, ona nechá všetko tak, a ponáhľa sa nám na pomoc. Záleží od nás, či to chceme. „Boh dal všetkým slobodu, ktorú si v láske vážim a pred ktorou sa v pokore skláňam.“ „Som s vami a prosím za vás, ale nemôžem bez vášho ÁNO. Poslúchnite ma ako matku.“ Hovorí nám vo svojich posolstvách.

Pri jednom zjavení vizionári prosili Pannu Máriu, aby zostala s nimi. Ona im odpovedala, že je stále s nimi. „Modlite sa, aby ste vy boli so mnou. Otvorte svoje srdcia, aby som vám mohla vyprosiť všetko, čo vám chcem vyprosiť a darovať od môjho Syna.“ Teda nie ona, ale my by sme sa mali rozpamätať, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod jej ochranu a žiadal ju o pomoc alebo príhovor.

Mária nás volá: „Vráťte sa k Bohu a modlitbe a Boh vás hojne požehná.“ To je jej materinská rada do dnešných dní. Nech sa stane našim rozhodnutím i mottom. V ťažkostiach, strachu, pokušeniach i pri vážnych rozhodnutiach, vo všetkom, čo nás plaší, vzývajme Matku Máriu.

Modlitba: „Keď uprostred premenlivosti časov vnímaš, že nekráčaš po pevnej zemi, ale že ťa prudké vetry hádžu sem a tam, hľadaj žiaru tejto hviezdy, aby si nepodľahol ich silám. Ak sa zdvihne vietor pokušenia, ak padneš na útesy utrpenia, pozri na hviezdu, vzývaj Máriu. V čase nebezpečenstva, úzkosti, pochybností mysli na Máriu, vzývaj ju. Ak ju budeš nasledovať, nezablúdiš, ak sa jej budeš pýtať, neupadneš do zúfalstva, ak na ňu budeš myslieť, nezahynieš. Ak ťa bude držať za ruku, nespadneš; ak ťa bude strážiť, nemusíš sa ničoho báť; ak ťa bude viesť, neunavíš sa; ak ti pomôže, šťastne dorazíš do prístavu. Amen.“ (sv. Bernard z Clairvaux)

Predchádzajúce

Naozaj som chcel s vami večerať (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Vráťte sa k Bohu a modlitbe (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)