Vráťte sa k Bohu a modlitbe (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

V májovom posolstve nás Panna Mária pozvala, aby sme išli do prírody a modlili sa, aby Boh mohol hovoriť nášmu srdcu. Príroda je prostredie, v ktorom môžeme ľahšie počuť a zakúsiť Boží hlas. Dnes, žiaľ, žijeme mimo tohto prirodzeného prostredia. Sme ponorení do obrazoviek, sociálnych sietí so slúchadlami na ušiach, v ktorých znie hluk tohto sveta. Človek je chorý z hluku. V tichu môžeme ľahšie počuť svoju dušu a Boží hlas, ktorý chce prehovárať nášmu srdcu.

V tomto posolstve ako aj v mnohých predchádzajúcich nás Panna Mária pozýva, aby sme sa vrátili k Bohu a modlitbe. Veľakrát nám hovorila: „Drahé deti, vráťte sa k Bohu a Božím prikázaniam… vráťte sa k modlitbe srdcom… vráťte sa k pôstu a spovedi… vráťte sa k môjmu Synovi, vráťte sa k modlitbe a pôstu… vráťte sa k Bohu… Dnes vás pozývam, aby ste sa vrátili k osobnej modlitbe.“

V knihe proroka Jeremiáša čítame: „Preto takto hovorí Pán: „Ak sa obrátiš, obrátim ťa, budeš stáť predo mnou; ale oddelíš vzácne od bezcenného, budeš akoby mojimi ústami. Nech sa títo obrátia k tebe, ale ty sa neobracaj k nim!“

Ak sa znovu vrátime k Bohu, ak budeme múdri a mať silu rozlíšiť to vzácne od bezcenného, vtedy sa ľudia obrátia k nám, ale my sa nesmieme obrátiť k ľuďom.

Nikdy by sme sa nemali obrátiť k ľuďom a žiť z ľudských priznaní a pochvál, ale neustále ostať obrátení k Bohu tak ako Panna Mária. Ona bola celá obrátená k Bohu a ním naplnená.

Panna Mária nás usmerňuje na to najdôležitejšie a najvzácnejšie, a to je Boh a cesta, ktorá vedie k Bohu a tou je modlitba.

Ak Boh a jeho prítomnosť, jeho sila a dary budú pre nás dôležitejšie od všetkého, čo máme: peňazí, domu, rodiny, priateľov a všetkého, čo vlastníme a o čo sa vo dne v noci snažíme; ak Boh bude dôležitejší a na prvom mieste, vtedy budeme mať všetkého hojnosť a budeme si môcť užívať.

Nemali by sme dopustiť, že na všetko ostatné máme čas a na Boha si nikdy nenájdeme čas. To je tragédia nášho života.

Predstav si, že je u teba doma najlepší priateľ, ktorý je celý deň s tebou, a nepovieš mu ani jedno slovo, ani sa nespýtaš ako sa má, ani mu nepovieš: poď, sadneme si a porozprávame sa.

Panna Mária najlepšie vie, čo je vzácne a večné. Ona najlepšie pozná Boha a my sme bez neho mŕtvy a niet  v nás života. Prijmime vážne slová nebeskej Matky, aby sme zakúsili plnosť Božieho požehnania.

Modlitba: Panna Mária, matka nášho Spasiteľa i naša matka, vďaka ti, že nás neprestajne pozývaš a chceš nás vždy znovu viesť cestou modlitby, ktorá vedie k Bohu, v ktorom je zdroj našej spásy, odpustenia a hojnosti života. Ty sama si zakúsila hojnosť Božieho požehnania a chceš, aby sme to aj my zakúsili. Neprestávaj nás prebúdzať z duchovnej ľahostajnosti, do ktorej upadáme kvôli našej nestálosti. Chceme ti dať svoje ruky a srdcia, aby sme s tebou mohli vytrvalo kráčať cestami pokoja a slobody, ktorú nám chce Pán podarovať. Amen.

Predchádzajúce

Matka a útočisko (Terézia Gažiová)

Ďalej

01.07.2023