Medžugorská Panna Mária na Studničke v Pozbe

  • Ticho – stíšenie, zamyslenie sa, premýšľanie
  • Pokoj – ako v Medžugorí – Kráľovná pokoja s nami
  • Radosť – že sme tu, že máme v nebi mamu, ktorá na nás myslí, prichádza k nám
  • Láska – k Stvoriteľovi, Pánovi Ježišovi i jeho matke
  • Nádej – že aj my, ako Božie deti, sa raz dočkáme Božieho kráľovstva

Záver prišiel veľmi rýchlo a náš program sa naplnil. Vďaka za požehnaný čas, za všetky duchovné dary, ktorých sa nám tu dostalo. Vďaka ti Pane, že si stále s nami, že nás vedieš svojím Duchom Svätým a že si nám dal svoju matku, ktorá je našou prostrednicou a orodovnicou, našou Kráľovnou pokoja.
Nezabudnuteľné chvíle, neopísateľný zážitok. S radosťou v srdci ich donesme do svojich domovov, prežívajme s vďakou každý deň, ďakujeme, že sme tu, radujme sa z dotyku Božej lásky. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. „Zdravo Kralica mira“.

(Hanka)

Drahí priatelia, chcem sa vám poďakovať za krásne stretnutie na pútnickom mieste Studnička Pozba. Bol to požehnaný čas. Dotýkali sa ma slová o pôste. Doteraz som nevedela pochopiť a nevidela zmysel pôstu, ako pôst môže prispieť k záchrane. Moje pokusy o zachovanie pôstu boli viac či menej úspešné či neúspešne. Ale teraz mi to „docvaklo“ :). Že to maličké utrpenie, zrieknuť sa, keď si nedám to, čo mám rada, keď to budem prežívať s Ježišom – je vlastne modlitba. A keď si dáme toto ako motiváciu, tak si môžeme vyprosiť nebo a nebude to pre nás ťažké. Ďakujem i za krásnu adoráciu, Ježiš uzdravoval a dotýkal sa mnohých sŕdc.
Ďakujem i za vzácny darček, ruženec požehnaný Máriou pri zjavení. Verím, že ním vyprosím veľa potrebných milostí. Prosím a odovzdávam vás pod ochranu našej nebeskej Matky. Nech sa stane jeho vôľa. +

(Zuzana)

Medžugorie prinieslo svetlo POKOJA na Slovensko

„Radosť, ktorú som zažil v sobotu 26. mája 2018 na Studničke pri Pozbe bola určite iná, akú bežne zažívam v živote. Na tento deň som sa tešil už dlhšie. Aj keď stretnutie začínalo od 15.00 hod. mne začalo ráno, keď som vyšiel von a vonku bolo teplo a slnko krásne svietilo. Cítil som zvláštne teplo a svetlo. Keď sa začalo stretnutie na Studničke, pocítil som pokoj z Medžugoria. V momente som zabudol na všetky starosti, problémy, trápenia a vniesol som sa do náručia našej Matky Márii, v ktorej som cítil, že ona je tá, ktorá mi pomáha. Naša Matka mi ukázala cestu do večnosti, cez svedectvá ľudí. Tiež cez prežitie sv. omše s prekrásnou homíliou otca Petra Holbičku o pokoji v našom živote, krásnym hudobným sprievodom a zakončením adoráciou, modlitbou za uzdravenie.
Veľká vďaka nášmu BOHU a našej Matke Márii, že si nás takto „pritiahli“ k sebe.
Vďaka aj každému, kto sa zúčastnil tohto stretnutia a prijal toto pozvanie, lebo v dnešnej dobe to veľmi potrebujeme. Potrebujeme sa navzájom povzbudzovať. Chcem poďakovať spoločenstvu Svetlo Máriino, že prijalo pozvanie a prišli na Studničku svedčiť o zjaveniach Panny Márie v Medžugorí a o živote v Medžugorí.
Pán Boh zaplať !!!
Ešte by som nakoniec dodal, že čím som bližšie k Panne Márii, tým viac milujem svoju manželku Evičku a moju rodinu.“

(Pavol)

„O Medžugorí sa hovorí, že je to miesto, kde sa nebo dotýka zeme. V sobotu 26. mája sa dotklo aj Studničky pri Pozbe. Pre mňa to bola veľká milosť, že prišli k nám z Medžugoria svedčiť a modliť sa na mieste blízkom našich domovov.

Cez vnútorný pokoj a radosť som zažila prítomnosť Panny Márie, našej mamy. Znovu som pocítila veľkú Máriinu lásku k nám, jej deťom.
Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali službou na tomto sprostredkovaní milostí, hlavne prítomným kňazom. Nech vás zato odmení náš všemohúci Trojjediný Boh.
Ďakujem.“

(Eva)

„Vďaka Bohu a Márii za modlitbové stretnutie na Studničke – Pozba, kde sme sa zišli v peknom počte, aby sme sa bližšie spoznali i spoločenstvo Svetlo Máriino z Medžugoria. Mali sme túžbu stretnúť sa s ľuďmi, ktorí žijú na tomto mieste. Program bol plný úprimných svedectiev, s manželom sme mali potrebu vyspovedať sa, aby sme s čistým srdcom mohli prijať Pána Ježiša počas sv. omše. Nezabudlo sa ani na Pannu Máriu, ktorú sme úctivo vzývali počas sv. ruženca a na záver sme každý v duchu ďakovali pred Sviatosťou Oltárnou Pánu Bohu, že sme sa tu zišli a zažili sme požehnaný čas. Vďaka aj nášmu Paľkovi Kurucovi za zorganizovanie tohto stretnutia“.

(Manželia Pásztoroví)

„Na Studničku pri Pozbe som prišiel pred treťou hodinou. S radosťou som sa zvítal so známymi. Poprosili ma, aby som sa predmodlieval Korunku Božieho milosrdenstva. Veľmi ma oslovilo rozprávanie o Medžugorí. Cez ruženec som spovedal ľudí. Mali sme krásnu sv. omšu s oslovujúcou kázňou. Dotkla sa ma i adorácia po sv. omši.“

(fra Ginepro, OFM)

Bola krásna slnečná sobota 26.mája. Žiadalo sa mi oddýchnuť od každodenného kolobehu starostí. Telo bolo už unavené a cítila som potrebu oddychu telesného a hlavne duchovného. Tak som využila možnosť navštíviť neďaleké miesto Studničku, ktorú som navštevovala už ako malé dievča. Práve tu bolo modlitbové stretnutie z Medžugoria. Pri modlitbe a počúvaní príbehov som zrazu zacítila ako sa mi tisli slzy do očí a jednoducho sa nedali zastaviť. Tiekli, pokiaľ sa zo mňa nevyplavila všetka ťarcha bolesti a trápenia. Zrazu slzy prestali tiecť a modlili sme sa ruženec. Vtedy som pocítila veľké teplo, pot po celom tele. Bolo to zvláštne a dojímavé. Oddýchla som si nie telesne, ale hlavne duševne. Prežila som krásne stretnutie, duchovný zážitok spolu s dcérou a vnučkou. Som nesmierne rada, že som mala možnosť zúčastniť sa, organizátorom patrí veľká vďaka a veľa Božích milostí im vyprosujem.

(Daniela)

Predchádzajúce

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja, 2. júna 2018

Ďalej

Posolstvo Panny Márie vizionárovi Ivanovi 15.6.2018 o 22.00 na hore Podbrdo, pri stretnutí modlitbovej skupiny