Modlitba a pôst za pokoj na Ukrajine

8. decembra 2023 sa začala iniciatíva nepretržitej modlitby a pôstu za pokoj na Ukrajine.

Vytvárajú sa modlitbové skupiny po 24 ľudí, ktorí sa počas roka v konkrétny deň v mesiaci modlia a postia za pokoj. Viac informácií nájdete na stránke: www.molytvapist.org

Ponúkame niekoľko svedectiev ľudí, ktorí vytvorili modlitbovú skupinu.

Pozdravujem všetkých. V októbri som bola v Medžugorí a práve tam som počula o nepretržitej modlitbe ruženca za pokoj na Ukrajine a chcela som sa tiež zapojiť. Rozhodla som sa vziať na seba tú zodpovednosť a zorganizovať modlitbovú skupinku, ktorá by bola zodpovedná za jeden deň v mesiaci. Naša skupina sa modlieva každého 12. dňa v mesiaci. Časť modlitbovej skupiny sa nachádza na Ukrajine – 12 ľudí, jedna osoba je v Poľsku a všetci ostatní členovia skupiny žijú v Taliansku, kde odišli zarobiť pre svoje rodiny a modlia sa na tento úmysel z Talianska. Na začiatku, ešte keď som bola v Medžugorí, sa mi zdalo, že bude pre mňa veľmi ľahké zhromaždiť týchto ľudí, ale keď som sa vrátila na Ukrajinu, videla som, že to nie je až také jednoduché. Spýtala som sa samej seba, že kto som, aby ma všetci počúvli na prvé slovo a pridali sa k modlitbovej skupine. Videla som, že bez Božej pomoci to nepôjde. Prosila som Pána o jeho vedenie, o pomoc, a tak sa začala skupina pomaly vytvárať. Všetci v tejto modlitbe vkladáme v Boha veľkú nádej. Boh čaká na naše modlitby, prosby a je to jeden z účinných spôsobov ako pomôcť našim chlapcom (vojakom). Nie raz som počula vo svedectvách z frontu, ako ich táto modlitba zahaľuje, ako im pomáha. Modlíme sa aj ďalej v tomto úmysle a prosíme ťa, Pane Bože, požehnaj našu Ukrajinu pokojom. Čakáme len na tvoju pomoc, Pane, cez modlitby všetkých ľudí. Na príhovor všetkých svätých a Matky Božej očakávame tento drahocenný dar pokoja. Amen! (Lesja)

Volám sa Hana, bývam v obci Zalisci v regióne Ternopil a o modlitbe nepretržitého ruženca za pokoj som počula v Pidhircoch na medžugorskom modlitbovom stretnutí 24. augusta 2023. Na stretnutí boli dievčatá zo spoločenstva Svetlo Máriino a hostia z Medžugoria a pozvali nás, aby sme sa pripojili k nepretržitej modlitbe ruženca za pokoj na Ukrajine a vo svete. Oslovila som dievčatá a prihlásila som sa na modlitbu. Vybrala som si desiaty deň v mesiaci. Keď som sa vrátila domov, rozoslala som pozvánky do našej pútnickej skupiny a ľudia sa s veľkou radosťou začali prihlasovať. Naša skupina sa veľmi rýchlo zaplnila a dokonca sme zorganizovali ešte jednu skupinu, ktorá sa modlí každého 9. v mesiaci. Rozhodli sme sa aj postiť v dni, keď sa modlíme ruženec. Stále ostávali voľné dni na modlitbu, tak aj ľudia z okolitých dedín začali organizovať skupinky. S veriacimi s mojej dediny, ale aj s ľuďmi z okolitých dedín sme vytvorili modlitbové skupiny na 10 dní. Ľudia sa s veľkou radosťou pripájali a každý si vytvoril svoje modlitbové spoločenstvo vo svojej dedine. Vďaka Bohu, že sa spolu modlíme a že sa môžeme modliť nepretržite. Na začiatku vojny sme mali takúto modlitbovú skupinu. Modlili sme sa nepretržite každý deň, ale bolo to fyzicky náročné. Teraz je to jeden deň v mesiaci a nie je to žiaden problém. Môžete sa pridať, ale je aj potrebné, aby ste sa pridali. Ďakujem Najsvätejšej Panne, že nás spája v modlitbe. (Hana)

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. Február 2024

Ďalej

Príprava na omšu (Páter Slavko Barbarič, OFM)