Modlitba srdcom = Bozia laska (Terézia Gažiová)

Modlitba srdcom znamená bdieť nad svetom v láske.
Jeden z najdôležitejších úmyslov, za ktorý nás Panna Mária pozýva modliť sa, je práve modlitba za dar Božej lá sky pre tých, ktorí ju ešte nespoznali.
Všetko zlo, ktoré je vo svete, má jedinú príčinu – nespoznali sme Božiu lásku alebo sme sa od nej vzdialili. Modlitba srdcom je stretnutie s Božou láskou.
Koho sa dotkla, začína sa meniť. Ak na Božiu lásku odpovedáme láskou, odohráva sa obrátenie srdca.
Srdce, ktoré zakúsilo Božiu lásku, chce v nej rásť ako Mária. Ona je náš príklad.
Vo svojich posolstvách sa s nami zdieľa: „Drahé deti, môj pozemský život bol jednoduchý. Mala som rada malé veci a tešila som sa z nich. Milovala som život, dar od Boha, hoci bolesti a utrpenia prebodávali moje srdce. Deti moje, mala som silu viery a bezhraničnú dôveru v Božiu lásku. Všetci tí, ktorí majú silu viery, sú silnejší. Viera pôsobí tak, že žiješ podľa dobra a vtedy svetlo Božej lásky prichádza vždy v správnom okamihu. To je sila, ktorá podopiera v bolesti a utrpení“. „Modlitbou a láskou dokážete aj to, čo sa vám zdá ľudsky nemožné.“ „Modlite sa tak, aby vaša modlitba i vaša odovzdanosť Bohu ukazovali iným smer.“ „Nech je vaša modlitba ešte silnejšia, nech utíchne každý nečistý duch rozdelenia a vojny.“ „Nech modlitba bude balzamom pre vašu dušu, pretože plodom modlitby je radosť, darovanie, vydávanie svedectva o Bohu druhým skrze vaše životy.“ „Som s vami tak dlho, pretože Boh je veľký vo svojej láske aj v mojej prítomnosti.“ „Toto je milostivý čas, kým som s vami, využite ho. Povedzte: ‚Toto je čas pre moju dušu.‘ Som s vami a milujem vás nekonečnou láskou.“
Ďakujme Bohu, že je Mária ešte stále s nami. Nebo nám každým jej zjavením v Medžugorí opakuje milujem ťa, milujem ťa… V modlitbe s Máriou sa rýchlejšie spoznáva Božia láska. „Najmenšia sila lásky je už väčšia ako najväčšia sila ničenia“, povedal Svätý Otec Benedikt XVI.

Preto pozdvihujme srdcia k nebu a modlime sa s Máriou:
Mária, stebou prosíme, aby Božia láska, prišla a zostúpila na túto zem. Uzdravuj nás, miluj nás. Nech v nás neustále rastie túžba milovať stále viac. Veď nás cestou obrátenia, aby sme mohli príbehom nášhoživota v modlitbe a láske ukazovať druhým smer domov, do neba . Amen .

Predchádzajúce

Vytrvajte v skúškach (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Modlitba srdcom (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)