Modlitba za pokoj a zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Drahí priatelia,

25. marca 2023 na slávnosť Zvestovania Pána ukončíme novénu modlitby ruženca a pôstu zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Týmto aktom odpovieme aj na pozvanie Svätého Otca, ktorý nás 22. marca pri generálnej audiencii pozval: „Neunavme sa zverovať vec mieru Kráľovnej pokoja. Preto by som chcel vyzvať každého veriaceho a každé spoločenstvo, osobitne modlitebné skupiny, aby každý 25. marec obnovili úkon zverenia Panne Márii, lebo ona je Matkou, aby nás všetkých uchovávala v jednote a pokoji“ (radiovaticana.va).

K spoločnej modlitbe ruženca za pokoj a modlitbe zasvätenia NSPM sa môžete pripojiť 25.marca 2023 o 11.30, kedy bude ONLINE prenos z Podbrda a sledovať ho môžete na: www.marytv.tv

Ďakujeme všetkým, ktorí sa neúnavne modlia a postia zo pokoj, pokračujme spoločne cez stránku www.mir.com.hr

Pripájame modlitbu zasvätenia:
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen.

Komunita Svetlo Máriino

Predchádzajúce

Novéna nepretržitej modlitby a pôstu ZA POKOJ 16.03. – 24.03.2023

Ďalej

25.03.2023