Novéna nepretržitej modlitby a pôstu ZA POKOJ 16.03. – 24.03.2023

„Obráťte sa, oblečte sa do kajúcich rúch a hlbokej osobnej modlitby, a v  pokore žiadajte od Najvyššieho pokoj.“
(Posolstvo Kráľovnej pokoja 25.02.2023)

Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste sa pripojili k novéne modlitby a pôstu, ktorá sa koná
pod morálnou záštitou košického arcibiskupa-metropolitu Mons. Bernarda Bobera a
pomocného biskupa Charkovsko-záporožskej diecézy Mons. Jána Sobila.

Novénu ukončíme zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na sviatok Zvestovania Pána 25.03.2023

Pridajte sa k nám!
Čo sa budeme modliť a ako sa budeme postiť?

Ponúkame dve možnosti, ako sa pripojiť k novéne za pokoj od 16. do 24. marca 2023

MODLIBA
Modliť sa ruženec v určitú hodinu dňa, ktorú si vyberiete
Pôst
Vybrať si deň pôstu o chlebe a vode (Ak sa kvôli zdraviu nemôžete postiť, zrieknite sa v ten deň niečoho, čo Vám je najdrahšie alebo nejakého zlozvyku)

1. Zapojte sa vo farnosti alebo v modlitbovej skupine
Vo svojej farnosti môžete organizovať nepretržitý pôst a modlitbu z iniciatívy svojho kňaza alebo s jeho požehnaním. Môžete organizovať rozpis hodín v online forme alebo si vytlačiť už pripravený rozpis na vyplnenie. Ďalšie informácie nájdete v odkaze:

Alebo pomocou QR kódu:

Online forma „Novéna nepretržitej modlitby a pôstu ZA POKOJ 16.03. – 24.03.2023“
Informácie ako zorganizovať novénu nepretržitej modlitby ruženca a pôstu za pokoj

2. Pripojiť sa jednotlivo na stránke modlitby a pôstu za pokoj
Kliknite na našu stránku www.mir.com.hr a vyberte si deň pôstu alebo vyhovujúcu hodinu na modlitbu ruženca za pokoj a zapíšte do tabuľky svoje meno.

Novénu modlitby a pôstu za pokoj ukončíme zasvätením sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 25. marca 2023 na sviatok Zvestovania Pána.

Týmto aktom odpovieme aj na pozvanie Svätého Otca, ktorý nás 22. marca pri generálnej audiencii pozval: „Neunavme sa zverovať vec mieru Kráľovnej pokoja. Preto by som chcel vyzvať každého veriaceho a každé spoločenstvo, osobitne modlitebné skupiny, aby každý 25. marec obnovili úkon zverenia Panne Márii, lebo ona je Matkou, aby nás všetkých uchovávala v jednote a pokoji“ (radiovaticana.va).

K spoločnej modlitbe ruženca za pokoj a modlitbe zasvätenia NSPM sa môžete pripojiť 25.marca 2023 o 11.30, kedy bude ONLINE prenos z Podbrda a sledovať ho môžete na: www.marytv.tv. Modlitbové stretnutie je organizované s požehnaním medžugorského farára pátra Zvonimíra Pavičića.

Alebo sa môžete zasvätiť individuálne vo svojich rodinách, farnostiach v čase, ktorý Vám vyhovuje.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa neúnavne modlia a postia zo pokoj, pokračujme spoločne cez stránku www.mir.com.hr

Pripájame modlitbu zasvätenia:
Mária, dnes pred Tebou a v Tvojich rukách si obnovujem a potvrdzujem svoje krstné sľuby. Navždy sa zriekam satana, všetkých jeho skutkov a zasväcujem sa Ježišovi Kristovi Jeho Božskému Srdcu. Chcem niesť svoj kríž a nasledovať Krista po všetky dni svojho života, podľa vôle nebeského Otca. Pred tvárou celého nebeského dvora a celej Cirkvi sa dnes, ó Mária, zasväcujem Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Buď mojou Matkou a Kráľovnou. Vo všetkej podriadenosti a láske Ti odovzdávam a zasväcujem svoje telo a dušu, svoj majetok viditeľný a neviditeľný, plody svojich dobrých skutkov, minulých, súčasných aj budúcich. Prenechávam Ti absolútnu slobodu, aby si vládla nado mnou a nad všetkým čo mi patrí, podľa Tvojho zaľúbenia, a to všetko pre väčšiu slávu Božiu teraz i naveky. Amen

Kontakt: gospa3@gmail.com

Stiahnúť PDF

Predchádzajúce

Duchovná adopcia nenarodeného dieťaťa

Ďalej

Modlitba za pokoj a zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie