Modlite sa za pokoj (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)

Panna Mária sa zjavila v Medžugorí s rovnakým posolstvom a pozvaním, ktoré počujeme aj dnes: „Drahé deti, modlite sa so mnou za pokoj.“ A aj po viac ako 41 rokoch jej posolstvo je aktuálne aj dnes. Pokoj je ohrozený v srdciach a národoch. Vojna, nenávisť a zabíjanie ľudí sú znakmi toho, že ide o zlú duchovnú silu, o satana. Proti zlu a zlému môžeme bojovať len duchovnými prostriedkami. Proti zlu sú účinné jedine modlitba, pôst, pokánie, obeta a volanie k Bohu. K tomu nás Panna Mária neustále pozýva a Božie slovo nám to potvrdzuje, že modlitba, pôst a pokánie dokážu zastaviť vojnu, nenávisť a katastrofy.

  Vojna a nenávisť sa nemôžu zastaviť len zbraňami. Ak má niekto silnejšie zbrane a porazí nepriateľa, to je len hmotné, a nie skutočné víťazstvo. Pretože nenávisť ostane v nepriateľovi a skôr či neskôr znovu vzplanie, takže pokoj nikdy nenastane. Pretože pokoj, ktorý prisľúbil Ježiš Kristus, je pokoj, ktorý vychádza z premeneného srdca, z obráteného nepriateľa, nepriateľa, ktorý sa premenil v priateľa. Srdce môže meniť len Boh. Boh potrebuje naše modlitby, potrebuje naše srdcia premenené modlitbou, pôstom a pokáním, aby cez tieto srdcia mohol vlievať silu a milosť obrátenia.

  Boh ťa potrebuje, aby mohol spasiť druhých. Boh potrebuje tvoju modlitbu, tvoje srdce, aby mohol prísť na tento svet a dotknúť sa druhých.

  Môže sa nám zdať, že sme bezmocní pred silou a množstvom nenávisti, zla a vojen, ktoré sa dejú vo svete a okolo nás. Nenechajme sa odradiť. Boh potreboval jedno ľudské srdce, srdce Márie z Nazareta, ktoré mu povedalo áno, aby mohol prísť k nám a priniesť nám svoju spásu.

Prečítal som si jednu udalosť zo života Matky Terezy z knihy Matka Terézia, neobyčajné príbehy, ktorú napísal jej blízky priateľ Leo Maasburg.

  Raz sa ju jeden reportér pokúšal vyprovokovať: „Matka Terézia, teraz máte sedemdesiat rokov. Keď zomriete, svet bude vyzerať rovnako ako predtým. Čo sa vlastne zmení po toľkej námahe, ktorú ste vynaložili?“

  Bez akéhokoľvek náznaku netrpezlivosti a s priateľským úsmevom mu odpovedala: „Viete, nikdy som si nemyslela, že dokážem zmeniť svet. Snažila som sa len byť kvapkou čistej vody, v ktorej sa môže odzrkadľovať Božia láska. Zdá sa vám to málo?“

  Ako sa stávalo často, aj teraz zavládlo ticho. Nikto sa neodvážil otvoriť ústa. Matka Terézia sa ešte raz obrátila k reportérovi a povedala: „Prečo aj vy sa nepokúsite byť kvapkou čistej vody? Už by sme boli dvaja. „Ste ženatý?“ „Áno, Matka Terézia.“ „Povedzte o tom aj vašej manželke, tak už budeme traja. Máte deti?“ „Áno, tri deti, Matka Terézia.“ „Povedzte to aj vašim deťom a už budeme šiesti“ (s. 181).

  Nenechajme sa odradiť. Počúvnime našu nebeskú Matku Máriu, ktorá najlepšie vidí duchovný stav nášho sveta. Vidí aj všetky srdcia, ktoré sa otvárajú jej pozvaniam, a preto nám hovorí: „Vy ste moja nádej.“

  Buďme tou malou kvapkou vody v oceáne, ako hovorí Matka Terézia, pretože bez tej kvapky by bol oceán chudobnejší.

Modlitba. Panna Mária, ty najlepšie vidíš náš duchovný stav, naše srdcia a tento svet, ktorý je bez Boha stratený. Prichádzaš k nám zo slávy nebeského Otca. Tvoj pohľad preniká a vidí všetko, čo nám chýba rovnako, ako si si na svadbe v Káne Galilejskej prvá všimla, že nemajú vína. Ty aj dnes vidíš, že niet pokoja. Vidíš ako sa moderný človek odvrátil od Boha a rúti sa do vlastnej záhuby. Modli sa s nami, Panna Mária, ako si sa modlila s apoštolmi pri zrode Cirkvi. Ďakujeme ti za tvoje povzbudenia a posolstvá, ktorými nás voláš, aby sme sa vrátili k Bohu, prameňu pokoja, zmyslu a života. Ďakujeme ti za každé srdce, ktoré sa otvára a vďaka ktorému existuje  ešte nádej pre tento svet. Ty, Mária, plná milosti, pros s nami i za nás, zvlášť za tých, ktorí prežívajú ťažké okamihy vojny, nenávisti a zabíjania. Nech Pán daruje pokoj všetkým srdciam naplneným nepokojom a nenávisťou. Amen.   

Predchádzajúce

Vy ste moja nádej (Terézia Gažiová)

Ďalej

Modlitba radostného ruženca v prvú sobotu v mesiaci 4.2.2023