Vy ste moja nádej (Terézia Gažiová)

Mária nás pozýva – „modlite sa so mnou za pokoj“. Modlitba s ňou je svetlo betlehemskej hviezdy. Vedie nás ku Kráľovi pokoja, do kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta.

Máriina modlitba nerobí hluk, je tichá a víťazná. Je to obetované utrpenie s láskou.

Pri jednej modlitbe exorcizmu satan prehovoril: „Neznášam mlčanie. Jeho (Ježišovo) mlčanie pred Pilátom bolo neznesiteľné a jej (Máriino) mlčanie pod krížom ma takmer zabilo.“

Mária nám hovorí: „Satan chce vojnu a nenávisť v srdciach i národoch.“ Zlo je neznesiteľne hlučné a agresívne, ako na Ježišovej krížovej ceste. V atmosfére hluku a nenávisti víťazi Ježišova láska, prežívaná v jednote s Máriou.

Ako nám o tom hovorí v posolstve 2.9.2017: „Ja som svoju bolesť zakrývala láskou, ale vy, deti moje, máte mnoho otázok. Nechápete bolesť. Nechápete, že skrze Božiu lásku musíte prijať bolesť a znášať ju. Každá ľudská bytosť ju v menšej alebo väčšej miere zakúsi. Ale s pokojom v duši a v stave milosti existuje nádej. To je môj Syn, Boh, narodený z Boha. Jeho slová sú semenom večného života. Zasiate v dobrých dušiach prináša hojné ovocie. Môj Syn znášal bolesť, pretože vzal na seba vaše hriechy. Preto vy, deti moje, apoštoli mojej lásky, vy, ktorí trpíte, vedzte, že sa vaše bolesti stanú svetlom a slávou. Deti moje, kým znášate bolesť, kým trpíte, nebo vchádza do vás a všetkým okolo seba dávate kúsok neba a veľa nádeje“.

Nebeská Matka nám dnes hovorí, že „budúcnosť je na rázcestí a ľudstvo smeruje do záhuby, lebo moderný človek nechce Boha“. Prináša nám nádej, že i z tejto pohromy je možné zachrániť svet pod jedinou podmienkou, musíme postaviť Boha na prvé miesto.

Mária počíta s nami, naliehavo nás volá: „Vy ste moja nádej!“

Tá nádej sa rodí v modlitbe ruženca s ňou, v pôste a pokání. Obeta, pôst a pokánie za pokoj znamená mať a vydať zo seba ešte viac lásky. Matka nádeje nás učí, že modlitbou a láskou zvíťazíme i nad tým, čo sa nám zdá ľudsky nemožné. Ježiš, Panna Mária a zástupy svätých svedčia o tom, že obetované utrpenie s láskou prináša pokoj.

„Modlite sa so mnou, aby sa uskutočnilo to, čo som začala vo Fatime a tu.“ Medžugorie je pokračovaním Fatimy, čítame v posolstve z 25. augusta 1991, ktoré nám Panna Mária dala v prvé mesiace vojny na Balkáne. Povedala: „Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Teraz ako nikdy predtým, čo sa začal uskutočňovať môj plán, je satan silný a chce prekaziť moje plány pokoja a radosti, aby ste si mysleli, že môj Syn nie je pevný vo svojich rozhodnutiach. Preto vás všetkých pozývam, drahé deti, aby ste sa ešte viac modlili a postili. Pozývam vás, aby ste sa deväť dní odriekali, aby sa s vašou pomocou uskutočnilo všetko, čo chcem uskutočniť skrze tajomstvá, ktoré som začala vo Fatime. Volám vás, drahé deti, aby ste teraz pochopili dôležitosť môjho príchodu a vážnosť situácie! Chcem zachrániť všetky duše a obetovať ich Bohu. Preto sa modlime, aby sa uskutočnilo úplne všetko, čo som začala! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

S vďačnosťou za Máriino svetlo odpovedajme zodpovedne na jej naliehavé volanie. Nezabúdajme na jej prísľub, že nakoniec jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.

 

Modlitba. Mária, ďakujeme ti za dôveru, keď nám hovoríš: „Modlite sa  so mnou, vy ste moja nádej“. Modlitba s tebou mení svet, vracia nás k Bohu, nášmu jedinému pokoju. S tebou prosíme, obetujeme dni pôstu a pokánia za pokoj, za návrat ľudstva k Bohu. Ježišu, Kráľ pokoja, dotkni sa sŕdc, ktoré sú zachvátené nenávisťou a plánujú vojny. Urob nás tvorcami pokoja. Silou modlitby a pôstu prosíme, aby sa uskutočnilo všetko, čo si začal skrze Máriu vo Fatime a Medžugorí. Amen.

Predchádzajúce

Obeta zmluvy medzi Bohom a ľuďmi (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Modlite sa za pokoj (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)