Modlite sa za pokoj (M.M.)

Známe je posolstvo Panny Márie z prvých dní jej zjavení, keď nás pozvala: „Pokoj, pokoj nech zavládne medzi človekom a Bohom a medzi ľuďmi navzájom.“ Jej posolstvo z prvých dní odznieva až do dnes. Materinské pozvania nestratili nič na svojej aktuálnosti a naliehavosti.

 S Bohom niet porážky, strachu a úzkosti. A aj vo chvíľach, keď sa nám zdá, že sa všetko rúca, Boh koná…

Všetky vojny sa začínajú v ľudskom srdci. To, čo máme v srdci, to budeme neodvratne šíriť okolo seba, či už rečami alebo svojím správaním. Preto je dôležité získať pokoj v srdci, ku ktorému nás Mária neustále pozýva. Preto nás Panna Mária tak veľmi túži priviesť k prameňu pokoja a ním je jej Syn Ježiš a náš Spasiteľ. Preto je veľmi dôležité stať sa Ježišovým priateľom. A keď je Ježiš naším priateľom, potom nás nikto a nič nemôže ohroziť a zničiť. Byť s Ježišom znamená byť v bezpečí. Žalmy hovoria, že Boh je „moje útočište, moja spása, moja opora, nezakolíšem sa“. Bez Boha sa nič nedeje. On riadi každý detail dejín, všetko je v jeho rukách. „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“ – píše sv. Pavol (Rim 8, 31). Nikto od neho nie je silnejší. „Kto je ako Boh?“ – zvolal sv. Michal archanjel. Boh suverénne vládne  nad všetkými udalosťami. To je príčina nášho pokoja. Nič nie je dôležitejšie ako byť Božím priateľom. Vtedy ťa nikto nemôže zničiť. „A som si stý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 8, 38-39).

Boh je nekonečná dobrota a láska. Nemôže byť iný. Zlo je nedostatok dobra a ničenie dobra. Keď sme s Bohom, môže nám byť iba dobre. S Bohom niet porážky, strachu a úzkosti. A aj vo chvíľach, keď sa nám zdá, že sa všetko rúca, Boh koná a určite bude všetko dobre.

Byť s Ježišom znamená byť v bezpečí…

V tomto, ale aj v mnohých iných posolstvách nám Panna Mária hovorí – „Satan je silný a chce vás všetkých obrátiť proti Bohu…“  Satan je silný a prisľubuje falošný lesk ako aj každý hriech. Avšak, v skutočnosti satan a zlo okolo nás a v nás je slabé. Hriech, zlobu, satanove prekážky netreba brať vážne. Nenávisť je odsúdená na zánik. Neodpustenie je tma, odsudzovanie je porážkou, odplata zlom za zlo je zavádzaním naivných ľudí, nenávisť je odpoveďou na zlobu a je nedôstojná človeka. Pridávať sa ku zlým   rozhovorom, nechať sa naviesť na hnev, pomstu, nadávanie znamená postaviť sa na stranu satana. On je ten, ktorý stále prehráva a my s ním, ak sa rozhodneme pre neho. Satan a jeho skutky nemajú budúcnosť. Len Boh má budúcnosť a ľudia, ktorí sú na jeho strane. Nepriateľovi sa darí, keď ťa navádza robiť zlo. Niet inej zbrane okrem lásky, ktorá by porazila nepriateľa. „Milujte svojich nepriateľov, robte dobro tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú“ (Lk 6, 27-28).      

To je cesta evanjelia, na ktorú nás Panna Mária pozýva celé tie roky.

         Modlitba:

         Panna Mária, Kráľovná pokoja, ty, ktorá k nám prichádzaš plná Božej milosti a pokoja, ktorým ťa obdaril nebeský Otec. Ty si mala otvorené srdce pre Božie slovo, na ktoré si pripravená odpovedala svoje ÁNO, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Od tej chvíle si kráčala cestou viery a odovzdania sa do Božej vôle a stala si sa matkou každého človeka. Vypros nám milosť byť tvojimi opravdivými deťmi, ktoré nasledujú tvoju cestu, a tak mohli prísť k prameňu   života. Vráť nás späť zo všetkých falošných ciest, ktoré nám ponúka svet so všetkým svojím zavádzaním. Panna Mária, chceme ti darovať svoje srdcia i ruky, aby si nás viedla aj úzkymi cestami, aby sme zakúsili pokoj, radosť a plnosť  života, ktorú nám prinášaš a ku ktorej nás vedieš. Amen.

Predchádzajúce

Satan vás chce obrátiť proti Bohu (Terézia Gažiová)

Ďalej

Zvuková nahrávka zamyslení nad posolstvom Panny Márie z 25.1.2017