Nádej v lepšiu budúcnosť (Terézia Gažiová)

V Máriinom pohľade na nás stratených môžeme vycítiť bolesť i súcit matky. Vizionári svedčia, že v tomto čase veľkého nepokoja vo svete sa stále zjavuje v tichu a modlitbe. Ona trpí viac ako my, pozerajúc na hrôzy vojny. Každá mama, ktorá má syna odsúdeného na smrť potvrdí, že trpí viac ako syn.

Nebo nás nenecháva bez východiska. Mária prichádza ako matka nádeje. „Pozerám na vás s láskou, materinskou láskou. Poznám vás, poznám vaše bolesti a smútky, pretože i ja som v tichosti trpela. Moja viera mi dávala lásku a nádej. Opakujem, Vzkriesenie môjho Syna a moje Nanebovzatie je pre vás nádejou a láskou. Preto, deti moje, modlite sa, aby ste spoznali pravdu, aby ste mali pevnú vieru, ktorá povedie vaše srdce a ktorá dokáže premeniť vaše bolesti a utrpenia na lásku a nádej.“ Povedala nám 2. februára 2016. I dnes nás volá: „Vráťte sa k Bohu, modlitbe a Duch Svätý vás naplní svojou láskou“.

Pozvaní sme podobať sa na mamu. V modlitbe a tichu prichádza Duch Svätý. V posolstvách nám o tom hovorí: „Deti moje, v tichu srdca ostaňte s Ježišom, aby vás on svojou láskou premenil a pretvoril; vy, ktorí ste ďaleko od modlitby, obráťte sa a hľadajte v tichu svojho srdca spásu svojej duše a nasýťte ju modlitbou; zopnite ruky a v tichu pozerajte na kríž; Otvorte sa Bohu a odovzdajte mu všetky svoje ťažkosti a kríže, aby Boh všetko pretvoril na radosť, nemôžete sa otvoriť Bohu, ak sa nemodlíte. Preto sa rozhodnite od dnešného dňa zasvätiť určitý čas iba stretnutiu s Bohom v tichosti; nech k vám v tichosti hovorí Duch Svätý a dovoľte mu, aby vás obrátil a menil; pozerám sa na vás a vidím vás stratených a v srdci nemáte modlitbu ani radosť. Vráťte sa k modlitbe, postavte Boha na prvé miesto a nie človeka; nestrácajte nádej, ktorú vám prinášam, nech tento čas – každý deň bude pre vás viac hľadaním Boha v tichosti vášho srdca.“

Ticho je Božia prítomnosť v nás a my ho potrebujeme oslobodiť od hluku sveta. V tichu môžeme zistiť i to, prečo sme sa stratili i ako sa znovu nájsť. Ticho nás privedie k načúvaniu Božieho hlasu a slova. Mária nás pozýva každý deň modliť sa v tichu s Božím slovom.

V Lukášovom Evanjeliu v 15 kapitole Ježiš hovorí v troch podobenstvách o strate a radostnom nájdení. Ovca sa stratila, lebo možno videla za plotom lepšiu potravu. Žena stratila drachmu možno preto, lebo bola neporiadna a syn sa stratil, pretože sa tak sám rozhodol.

Máriina škola je radostné nachádzanie strateného. Keď budeme žiť jej posolstvá, znovu sa nájdeme doma pri Otcovi.

Duch Svätý vás naplní láskou, ktorá dáva radosť srdcu. „Nádej bude rásť vo vás i v lepšiu budúcnosť, a stanete sa radostnými svedkami Božieho milosrdenstva vo vás i okolo vás.“

To je Máriina skúsenosť. Duch Svätý ju naplnil a dával silu prekonávať prekážky, ako bol útek do Egypta i život utečenca, znášanie utrpenia, keď sa pozerala na Ježišovu bolesť a smrť…

Naplnená Duchom Svätým ponáhľala sa k Alžbete a priniesla jej radosť. Alžbeta i malý Ján to spoznali.

Vždy a všade, kde pozveme Máriu a Ducha Svätého zrodí sa nádej na lepšiu budúcnosť, radosť, skutky milosrdenstva, návrat k Bohu. A to je Medžugorie. Už takmer 41 rokov sme svedkami radostného nachádzania stratenej viery, nádeje, radosti a zmyslu života.

Nikto nás nemôže naučiť lepšie ako Mária otvoriť srdce pre nádej na lepšiu budúcnosť v pôsobení Ducha Svätého. Odovzdajme sa Márii, s ňou sa nestratíme.

 

Modlitba: Ďakujeme ti, Mária, za tvoj pohľad, ktorým starostlivo bdieš nad našimi životmi. Pomôž nám vrátiť sa k Bohu v tichu a modlitbe, vždy keď sa stratíme. S tebou voláme: Duchu Svätý, príď! Potešuj plačúcich, posilňuj zúfalých. Obnovuj srdcia i tvárnosť zeme tam, kde horia plamene vojny a nenávisti.

Príď, Duchu Svätý, a urob nás podobnými tvojej milovanej neveste, vernými, zodpovednými, horlivými svedkami Božieho milosrdenstva. Amen.

Predchádzajúce

Mesačná spoveď – dni zmierenia (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Ďalej

Vráťte sa k Bohu (Páter Ljubo Kurtovič, OFM)