Mesačná spoveď – dni zmierenia (Páter Slavko Barbarič, OFM)

Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. (1 Kor 10, 12-13)

Podľa svedectva vizionárov vo výchove k pokoju Panna Mária žiada pravidelnú mesačnú spoveď. Vo farskom spoločenstve v Medžugorí sú preto prvý piatok, sobota a nedeľa dňami zmierenia.

Vzniká otázka: Načo taká častá spoveď? Vo svetle toho, čo vieme o pravidlách duchovného života, ľahko sa dá pochopiť mesačné pozvanie na pristupovanie k sviatosti zmierenia. Potreba sviatosti zmierenia nesúvisí len s tým, čo negatívne sme urobili, ale je ešte viac a podstatne spojená s rastom lásky, pokoja, milosrdenstva a odpúšťania.

Teda aj keď sa povie, že sme nespáchali hriech, to ešte nevylučuje potrebu sláviť sviatosť zmierenia. Sviatosť zmierenia je sama o sebe slávnosťou, oslavou, radosťou, jednotou, uzdravením, životom. Kto takto pristupuje k mesačnej spovedi, pochopí zákony duchovného rastu, v stretnutí s kňazom ľahšie pochopí, čo má vykonať. Ľahšie sa rozhodne pre osobný rast, ľahšie odhalí nebezpečenstvo a uzdraví sa z rán spôsobených hriechom.

Vnútro človeka, ľudská duša sa podobá priestoru. Ľahko sa dá najmä spozorovať, či je niečo v priestore a aké je to, čo sa v tom priestore nachádza. Podľa obrazov a predmetov, ktoré sa v priestore nachádzajú, vidieť, kto čo má rád, čo obdivuje, uctieva. Tak je to aj s dušou. Ak sa pravidelne do vnútra vnáša Božie svetlo, potom je duša usporiadaná a ľahko sa odhalia všetky, aj tie najmenšie nedostatky. Ľahko sa predchádza závislosti, ľahko sa odoláva negatívnym a nebezpečným vplyvom sveta, v ktorom žijeme a pracujeme. A v čím ťažších okolnostiach človek žije, tým častejšie potrebuje vnútornú starostlivosť, liečbu, oslobodzovanie. Všetko, čo sa deje vo svete, stáva sa časťou našej duše, príčinou našich zážitkov, nášho strachu, nedôvery, nervozity. Ľahko si môžeme zvyknúť na zlo, na negatívne veci a ľahko môžeme stratiť mieru pre dobro, krásu, šľachetnosť. Môžeme stratiť vieru v lásku a pokoj, úprimnosť, priateľstvo. Mesačná spoveď je veľkou pomocou, aby sa na chvíľu odstránili všetky usadeniny a prekazili všetky možné následky.

Z každého človeka vyžaruje to, čo nosí vo svojom srdci. Ak nosí dobro, vyžaruje dobro, ak má v srdci lásku, vyžaruje lásku. Tak ako vyžaruje nenávisť, ak ju má v srdci. Preto je pochopiteľná vzájomná zodpovednosť ľudí jedných za druhých. Mesačná spoveď sa môže chápať nielen ako očistenie od zla, ktoré je už v srdci, ale aj ako sviatosť ochrany pred zlom.

Ak človek pracuje v továrni, kde sa vyrábajú otravné látky, alebo v priestoroch, ktoré sú znečistené a škodlivé pre život, potom je celkom normálne, aby sa podnikli zvláštne opatrenia na ochranu. Ak sa to neurobí, pristupuje sa k životu nezodpovedne.

Netreba odsudzovať dnešný svet, ako netreba odsudzovať chorého človeka. Naopak, potrebuje pomoc, treba ho pochopiť a liečiť. Avšak od chorôb, ktoré sú spôsobené hriechom sveta, treba sa chrániť, aby sme mohli žiť zdravo a pomôcť iným dosiahnuť vnútorné duševné uzdravenie.

Zo skúseností modlitbových skupín vieme, že Panna Mária odporúčala aj týždennú spoveď. Stávalo sa to predovšetkým v týždňoch výnimočnej prípravy na Vianoce, Veľkú noc, Turíce atď. Mária ako Matka želá svojim deťom práve také duchovné uzdravenie a trvalé zdravie, aby mohli neustále žiť v pokoji.

Predchádzajúce

Zasvätenie sa sv. Jozefovi

Ďalej

Nádej v lepšiu budúcnosť (Terézia Gažiová)