Zasvätenie sa sv. Jozefovi

Na sviatok sv. Jozefa, robotník 1. mája 2022 po 33-dňovej príprave sme sa zasvätili sv. Jozefovi. Duchovných cvičení sa zúčastnilo približne 2200 bratov a sestier zo Slovenska, Čiech, Ukrajiny, Bieloruska, Ruska, Litvy, Lotyšska, Moldavska, Izraela a iných krajín. Život sv. Jozefa je inšpiráciou pre mnohých. Celá Cirkev ho uznáva  za svojho patróna  a ochrancu. Nechajme sa viesť sv. Jozefom, aby sme rástli v láske k Bohu a vzťahu s Ježišom a Máriou.

  Ponúkame vám niekoľko svedectiev a skúseností so sv. Jozefom.

„Ďakujem za tieto duchovné cvičenia. Ďakujem svätému Jozefovi, že je mojím otcom. Ďakujem za všetko. Naučila som sa veľa o svätom Jozefovi a teraz je otcom mojím, môjho manžela, detí a vnučky.“

„Ďakujem sv. Jozefovi za požehnaný čas strávený s ním, za hlboké spoznanie tohto svätca. Ďakujem mu za ochranu a požehnanie našich rodín. Sv. Jozef buď naším patrónom  a sprevádzaj nás vo všetkých ťažkostiach a radostiach.“

„Srdečná vďaka za vašu láskavú, obetavú službu, zvlášť v tomto čase, kedy veľmi potrebujeme žiť v pravde a láske, v blízkosti Pána a jeho Matky a táto blízkosť sa mi znásobuje aj so sv. Jozefom. Ďakujem, že som ho mohla spoznať a žiť s ním v každodennom živote a teším sa aj do ďalších dní, naplnená radosťou a nádejou, že so sv. Jozefom to nebude také všedné, ale nádherné, požehnané, posväcujúce. Nech vás Pán žehná.“

„Počas týchto dní som sa učila žasnúť nad sv. Jozefom. Nikdy som si neuvedomila, že je mojím Otcom, ochrancom a obrancom. Amen.“

„Pochválený buď Ježiš Kristus! Moja vďaka patrí sv. Jozefovi. V mojom rodnom meste a v mojej rodine si zvlášť uctievame sv. Jozefa. Jemu dávame kľúče od nášho domova a prosíme ho za všetkých zomierajúcich. Minulý rok som si prvýkrát robila zasvätenie z knihy, z ktorej je táto duchovná obnova spracovaná. Stále sa zverujem pod jeho ochranu ako aj pod ochranu našej nebeskej Matky. Tentokrát som túto prípravu k zasväteniu vnímala ako veľký dar od Svätej rodiny. Ďakujem.“

„Keď čítam tieto odkazy a poďakovania, tak doteraz bolo napísané všetko, čo by som chcela aj ja napísať. Ale predsa by som chcela niečo doplniť. Už som si zasvätenie sv. Jozefovi robila, ale až teraz som prišla na to ako málo naňho myslím a neprosím ho o pomoc. No stalo sa mi niečo, čo ma donútilo zopäť ruky k modlitbe a prosiť ho o pomoc. A sv. Jozef hneď zasiahol. Z celého srdca mu za to ďakujem.“

„Ďakujem za nádhernú možnosť. Tento spôsob mi veľmi vyhovoval. Mala som pocit, akoby bol sv. Jozef stále so mnou a tento pocit prežívam aj teraz. Je to skvelý muž, ochranca, otec a verím, že má na svedomí aj moju prácu, o ktorú som ho veľmi prosila. Mám pocit akoby stál stále za mnou po pravej strane. A ja môžem len hocikedy zavolať o pomoc… úžasné! Mám ho ešte radšej a veľmi som si ho obľúbila.“

„Je nádherné byť pod ochranou sv. Jozefa. Mám ho veľmi rada a vyprosil mi veľa zázrakov. Taký najväčší z nich bol, keď sme potrebovali predať dom. V tej lokalite bolo na predaj niekoľko domov a oveľa lepších ako ten náš. Žiaľ, chorá sestra v ňom už nemohla žiť. Poprosila som sv. Jozefa. On nielenže našiel hneď kupcov, ale aj byt pre moju sestru. Dodnes som mu veľmi vďačná, pretože moja sestra mala posledný pól rok svojho života byt po akom túžila. Ja som veľmi túžila po jeho soche. Nikde som nevedela nájsť takú, akú som si predstavovala. Keď môj syn kúpil dom, čakala tam na mňa presne taká socha.“

„Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíte a že nás spájate do rodiny Božích detí. Ďakujem sv. Jozefovi za všetky milosti. Vyprosujeme vám Božie požehnanie.“

„ďakujem za tieto duchovné cvičenia. Spoznala som veľkosť osoby sv. Jozefa. Prežila som hlboko v srdci ako chráni moju rodinu.“

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. Máj 2022

Ďalej

Mesačná spoveď – dni zmierenia (Páter Slavko Barbarič, OFM)