Najvyšší ma posiela aby som vás milovala a viedla (Terézia Gažiová)

Počas jedného zjavenia sa vizionárka Mária Pavlović Lunetti spýtala Panny Márie.
Matka, praješ si odo mňa niečo konkrétne?
Ona odpovedala: „Dávam ti svoju lásku, aby si ju dávala druhým.“ To je najkrajšie a zároveň najnáročnejšie posolstvo.
Vizionárka objasnila prečo: Zakúsiť krásu Panny Márie a vedieť, že ti je táto láska darovaná je niečo najkrajšie v živote. Ale keď sa pokúšam milovať druhých a darovať im svoju lásku, je to veľmi ťažké a hanbím sa za svoju nedostatočnú lásku v porovnaní na všeobjímajúcu lásku Panny Márie. Čo sa dá pre to urobiť? Každý deň sa modlím, aby som bola otvorená pre lásku Panny Márie a aby som ju dokázala odovzdávať druhým.Hovorí o svojej skúsenosti Mária Pavlovič Lunetti.
Nebeská Matka od nás nežiada nemožné, učí nás, ako sa môžeme stať svedkami lásky a pokoja. Vernosťou v prežívaní jej posolstiev -modliť sa srdcom, žiť evanjelium, postiť sa, spovedať sa, prijímať často Eucharistiu, konať dobré skutky.
Žiť jej posolstvá to je ako sadenie semena. Semeno rastie a až po čase prinesie plod. Žatva nemôže byť hneď. „Pracujte na svojom srdci ako na poli,“ učí nás Mária. Trpezlivo, vytrvalo, verne. Po čase sa vidia plody. Aké je naše srdce, takí sú ľudia okolo nás. Náš príbeh života sa dotýka druhých.
Čo sa deje, keď nás miluje nebeská Matka? Meníme sa.
Nakazíme sa jej láskou. Stávame sa jej podobní.
Jedna matka bola na púti so svojimi dcérami v Medžugorí.
Keď jej vlastné deti boli neposlušné a nechceli sa modliť, bola z toho nervózna a podráždene ich napomínala. Ale k druhým deťom s takými istými ťažkosťami sa správala milo a usmievala sa na nich. V jednej chvíli si uvedomila svoje správanie. Ospravedlnila sa svojim deťom a rozhodla sa pre lásku. Pochopila, že deti stačí milovať i napomínať s láskou a oni sa radi menia. S láskou vyslovené slová sa počúvajú inak.
My všetci sme deti Panny Márie, Ježiš jej zveril celé ľudstvo. Matka chce, aby sme všetci boli spasení. Potrebuje nás. Bez vás Boh nemôže uskutočniť svoje plány spásy. Pomôžte mi, aby som vám mohla pomôcť hovorí nám v posolstvách.
Mária chce milovať prostredníctvom nás.
Dnes nás volá prinášať obety a modlitby za tých, ktorí nespoznali Božiu lásku.
To je pozvanie milovať viac. Spájať maličké i veľké utrpenia s Ježišovým utrpením. Vtedy víťazí láska a Boh všetko mení na dobro. Obetované utrpenie s láskou má nesmiernu moc zachraňuje duše. „Deti moje, kým znášate bolesť, kým trpíte, nebo vchádza do vás a všetkým okolo seba dávate kúsok neba a veľa nádeje“(2.9.2017).
Máriina láska vyžaduje. Kto miluje, ten trpí. Ježiš sa obetoval, trpel a zomrel za nás.
Vizionári opisujú stretnutie s Pannou Máriou ako neopísateľne krásne, prichádza radostná a šťastná. „Prečo si taká krásna?“, spýtali sa jej. Som krásna lebo milujem. Pozvaní sme podobať sa na matku.
Kým najvyšší k nám posiela Máriu, žijeme milostivý čas. „Toto je milostivý čas, kým som s vami, využite ho. Povedzte: Toto je čas pre moju dušu“ (25.4.2007).
„V tomto milostivom čase, keď mi Boh dovolil, aby som bola s vami, znovu vás, pozývam na obrátenie. Pracujte osobitným spôsobom na obrátení sveta, kým som s vami. Boh je milosrdný a dá zvláštne milosti, a preto ich žiadajte prostredníctvom modlitby. Som s vami a nenechávam vás samotných“ (25.5.2008).
Tieto slová z posolstiev nás privádzajú k vďačnosti a zodpovednosti za našu spásu i celého sveta.
Nebeský Otče, ďakujeme ti za to že posielaš k nám Máriu, aby nás milovala a viedla.
Mária, otvárame ti svoje srdcia a prosíme, miluj nás. S tebou prosíme aby sa tí, ktorí ešte nespoznali tvoju lásku otvorili a nechali sa tebou milovať. Tvoja láska je Božia láska, nech zaplaví celý svet, všetky miesta kde je nenávisť a vojna.
Mária, urob nás svedkami tvojej lásky a pokoja pre všetky nepokojné srdcia. Amen.

Predchádzajúce

Svetlo Máriino. August 2023

Ďalej

Iba s Ním nájdete skutočné šťastie